Bizden önce dünyaya gelen akrabalarımız kimlerdir? Büyüklere Saygı metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Büyüklere Saygı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1)Bizden önce dünyaya gelen akrabalarımız kimlerdir?

– Dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız, dayımız, teyzemiz, amcamız bizden önce dünyaya gelen akrabalarımızdır.

2)Bizler niçin büyüklere ihtiyaç duyarız?

– Bebekken yemek yemek ve giyinmek gibi ihtiyaçlarımız için büyüklere ihtiyaç duyarız. Küçük halimizle her şeyi kendimiz yapamayacağımız ve tek başımıza hayatımızı devam ettiremeyeceğimiz için büyüklere ihtiyaç duyarız.

3)Büyüklerimizin bizim üzerimizdeki haklarını nasıl ödeyebiliriz?

– Elimizden geldiğince büyüklerimiz hizmetlerini görerek, onlara karşı saygılı davranarak, ihtiyaçları olduğunda hemen yardımlarına koşarak, derslerimize en iyi şeklide çalışarak onların üzerimizdeki haklarını ödeyebiliriz.

4)Bütün insanların birbiri üzerinde niçin hakkı vardır? Açıklayınız.

İnsanlar toplum halinde yaşadığı için herkes bir şeyler üreterek toplum yaşamına katkı sağlar. Çiftçi buğdayı büyütür, fırıncı ekmeği yapar, bakkal ekmeği satar. Hiç birimiz tüm ihtiyaçlarımızı tek başımıza üretemeyiz. Bu nedenle bütün insanların birbiri üzerinde hakkı vardır.

 • Metinle ilgili sorular hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

1)Bizim için fedakârlık yapanlar kimlerdir?

2)Hiç tanımadığımız birine niçin saygı göstermemiz gerekir?

3)İnsanlar kendi ihtiyaçlarını tek başını üretebilir mi?

Metnin konusu ile ilgili tahminlerinizi yazınız. Büyüklere Saygı metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Büyüklere Saygı etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metnin görsellerini inceleyiniz. Metnin konusu ile ilgili tahminlerinizi yazınız.

– Görsellerde yaşlı birini elini öpen çocuklar ve onun etrafında toplanmış öğrenciler görünüyor. Metin yaşlılara saygı göstermekle ilgili olabilir.

 • Aşağıda anlamları ve baş harfleri verilen kelimeleri bulunuz.

ŞEFKAT: Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu.

FEDAKÂRLIK: Özveri.

DİDİNMEK: Çok güçlük çekerek sürekli çalışmak.

GÖZETMEK: Korumak, bakmak.

Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Büyüklere Saygı Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız.

Atasözleri:

– Ulular köprü olsa, basıp geçme.

– Ulularla urgan çekişme

– Atasını tanımayan Allah’ını tanımaz

– Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar

Özlü sözler:

– Yaşlılara saygı göstermek, Allah Teala’yı tazimdendir.” (Hadis-i Şerif)

– Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin. (Hz. Ali)

– Ana babanı sayarsan, oğlundan da saygı görürsün. (Mevlana)

– Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. (Şeyh Edebali)

– Kendinden büyüğe saygı göstermeli, kendinden küçüğe ise şefkat. (Yusuf Has Hacib)

– İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.  – (Goethe)

Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

(G)Romanın konusu insandır.

(S)Böylece birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya çıkmıştır.

(G)Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor ama okuyan azalıyor.

(S)Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.

(S)Kısacası Akif’in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir.

(G)Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.

(G)Her millet, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir.

(G)Sanat, toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir.

(G)Şiir, ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir.

(S)İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.

Ünlü düşmesi örnekleri. İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. Ünlü düşmesi örnekleri

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a)“Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

şe – hir

ka – rın

a -ğız

re – sim

b)Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

–  “e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.

c)Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

– Kelimelerin son hecesindeki ünlü harfler kelimelere ek gelince düşmüştür. Ünlü düşmesi olmuştur.

İki heceli ve ikinci hecesinde “ı, i, u, ü” dar ünlüleri bulunan bazı kelimeler ünlü harfle başlayan bir ek aldıklarında kelimenin ikinci hecesindeki “ı, i, u, ü” dar ünlü harf düşer. Buna “ünlü düşmesi” denilir.

 • Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? (a-kıl)

Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.(o-ğul)

Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı. (ka-rın)

Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti? (gö-ğüs)

– Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu. (Sa-rı+ımsı)

 • Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

– Soğuktan burnum akmaya başaldı. (bu-run-um)

– Kapıya omzumu çarptım. (o-muz-u-mu)

– Saçımın kıvrımlarını çok seviyorum. (kı-vır-ım-la-rı-nı)

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

– “İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

Değerli arkadaşlar;

İnsanlar topluluk halinde yaşayan sosyal varlıklardır. İçinde yaşadığımız toplum; karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve karşılık beklemeden yaptığımız iyilikler ile daha güzel bir yer haline gelir. İyilik, zor durumda olduğunu gördüğümüz bir insana veya bir canlıya karşılık beklemeden içten gelerek yardım etmektir. Bir iyilik yaptığımızda kendimizi mutlu ve huzurlu hissederiz. Kendisine iyilik yapılan kişide bu iyiliğe karşılık minnet duygusu oluşur ve bunu unutmaz. Aslan ve fare masalında anlatıldığı gibi bazen iyilik hiçte beklemediğimiz birinden gelebilir. Koskoca ormanlar kralı Aslanı yakalandığı ağdan ufacık bir fare kurtarır.

İyi olma, iyilik yapma ve iyi olmayı öğütleme bizim doğamızda ve iç benliğinde olan bir olgudur. Bu aslında toplum olmanın da bir gereğidir. Yapılan iyilikler ile toplum çok daha huzurlu ve mutlu bir yer haline gelir. Birinin bir sıkıntı olduğunda, zorda kaldığında kendisine uzanacak bir elin olduğunu bilmesi onu daha huzurlu ve güçlü yapar. İnsanlar birbirlerine karşı daha pozitif ve olumlu yaklaşımlar sergilerler. Toplumda huzur, güven, dayanışma yardımlaşma duyguları pekişir. Toplumun birlik ve beraberliği artar. Karşılık beklemeden sadece iyilik olsun diye iyilik yapmalıyız. İyiliğin küçüğü büyüğü olmayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkürler.

Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? İyiliğin Değerini Bilen Kim metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

– Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

Metindeki kurt, at ve tilki günlük hayatımızda karşımıza çıkamaz, ancak bu karakterdeki insanlar ile karşılaşabiliriz.

– Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?

Metinde anlatılanlar günlük hayatta karşılaşabileceğim bir olay değildir.

– Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

Metindeki olaylar kurgudur. Çünkü metinde hayvanlar konuşturulmuştur.

Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? İyiliğin Değerini Bilen Kim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

a)Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

– Yazarın, yapılan iyiliklerin karşılıksız kaldığına dair örnekler verdikten sonra tilkinin kurnazlığı ile yapılan iyiliklerin karşılık kalmaması gerektiğini ve gerekirse iyiliğin değerini bilmeyenlerin cezalandırılması gerektiğini söylemesini beğenmedim.

Çünkü iyilik yaparken bunu karşımızdaki kişiden bir teşekkür, bir fayda bekleyerek değil, sadece iyilik olarak yapmalıyız. Karşı tarafın değer bilmemesi bizi birazcık üzebilir ama bu karşımızdaki kişiyi cezalandırmamızı gerektirmez. Bekli o kişi ile ilişkilerimiz gözden geçirir ve daha mesafeli olmaya çalışabiliriz.

b)Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

– Metinde, yapılan iyiliklerin hep karşılıksız kaldığı köylü ve konuşturulan hayvanlar diliyle anlatılmış. İyiliğin değerini bilmeyenlerin bunun karşılığını bir şeklide göreceği ifade edilmiş.

c)Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

– Kurdun, yaptığı iyiliğe rağmen köylüyü yemeye kalmasını hiç adil bulmuyorum.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

Tilkinin ortadaki sorunu anlayıp konuyu bambaşka bir alana taşıyarak kurdu yeniden çuvalın içine sokmayı başarması çok zekice bir davranıştır.

Metinde ele alınan sorun nedir? İyiliğin Değerini Bilen Kim? metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

Metindeki sorun, Köylünün kurda iyilik yapıp onun hayatını kurtarmasına rağmen kurdun yapılan iyiliğin değerini bilmeyip köylüyü yemeye kalkmasıdır.

 1. Kurda karşılık beklemeden iyilik yapmanın önemi anlatılabilir.
 2. Kurda yapılan iyiliklere karşılık minnettarlık duyması gerektiği öğretilebilir.
 3. Kurdun yaptığı hatayı anlaması için bir iyilik yaptığında ona karşı kötü davranılarak hatasını anlaması sağlanabilir.

İyiliğin Değerini Bilen Kim metninin konusu ve ana fikri nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER İyiliğin Değerini Bilen Kim?  etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin konusu: İyilik yapmak.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metninin ana fikri: Yapılan iyiliğin değeri bilmelidir, bilinmiyorsa da cezasını çekmelidir.

 • Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

Metnin başlığı ile içeriği uyumludur.  Metninde yapılan içeriğinde hayvanların yaptıkları onca hizmete ve iyiliğe rağmen insanların bunun kıymetine bilmediğine değinilmiş ve yapılan iyiliğin değerinin bilinmesi gerektiği anlatılmıştır.

 • Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

Başlık önerim: “Kurdun Sonu”

Çünkü metinde yapılan iyiliğin kıymetini bileyen kurdun başına gelenler anlatılmıştır.