Baba, hangi şairin şiirini okumaktadır?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Baba, hangi şairin şiirini okumaktadır?

– Aras’ın babası Özdemir Asaf’ın şiirini okumaktadır.

2.Baba ve çocuk, şiirin hangi dizelerini yorumluyorlar?

– Özdemir Asaf’ın “Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu/birinciliği beyaza verdiler” dizelerini yorumluyorlar.

3.Baba, şairleri nasıl tanımlamaktadır?

Aras’ın babası Şairleri kuşça, çiçekçe ve çocukçayı en iyi bilen insanlar olarak tanımlıyor.

4.Çocuk, büyüyünce ne olmak istiyor?

Aras büyüdüğünde şair olmak istiyor.

Şiir, şair, şüphe ne demek?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Şiir, şair, şüphe ne demek?

Şiir

Tahminim: Kafiyeli olarak dizler halinde yazılan edebi metinler.

Anlamı: Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi

Cümlem: Okuduğum şiir beni çok duygulandırdı.

Şair

Tahminim: Şiir yazan kişi.

Anlamı: Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan

Cümlem: Mehmet Akif Ersoy çok ünlü bir şairdir.

Şüphe

Tahminim: Tam olarak bilmemekle beraber bir olayla ilgili duyulan kuşku.

Anlamı: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, kuşku

Cümlem: Bu kötü şaka hakkında Cem’den şüpheleniyorum.

Şiir okurken neler hissedersiniz?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Şiir okurken neler hissedersiniz?

Şiirde, hikâyelerde veya romanlarda olduğu gibi tüm betimleme ve detaylar uzun uzun anlatılmadığı ve şair kendi duygu ve düşüncelerini en gerçekçi ve en doğru şekilde ortaya koyduğu için okurken normalden daha yavaş okurum. Şairin ne demek istediğini düşünür, neler anlatmak isteğini ve bu dizleri yazarken neler hissettiğini anlamaya çalışırım. Böylece şiirin dizelerinin bendeki karşılığı ortaya çıkar. Okuduğum şiir bazen hüzün bazen de mutluluk kaynağı olabilir. Şiire bağlı olarak bazen çok mutlu ve heyecanlı hissederim,  içimde bir sevinç oluşur. Bazen de hüzün ve özlem kaplar içimi, kendimi bir anda duygusal bir atmosferde bulur.

Hangi şairleri biliyorsunuz?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT Aras’ın Özdemir Asaf’la Tanışması hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Hangi şairleri biliyorsunuz?

Başta İstiklal Marşı’mızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, Arif Nihat Asya, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmet Ran, Ahmed Hamdi Tanpınar,  Özdemir Asaf, Cemal Süreya, Ahmed Arif,  Turgut Uyar, Attila İlhan, Edip Cansever, Can Yücel gibi şairleri biliyorum.

“El Sanatları” konulu bir şiir yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • “El Sanatları” konulu bir şiir yazınız. Yazdıklarınızı sınıf içinde okuyabilir, okul veya sınıf panosunda sergileyebilirsiniz. Yazdığınız şiirlerle şiir yarışmalarına katılabilirsiniz.

 Kutlu Hazine

Genç kızların çeyizinde,

Ahşap evin direğinde,

Türkiye’min her yerinde

Karşılar beni el sanatları

 

Dokuma, örgü, işleme,

Alın teri ile buluşur,

Telkâri, oymacılık, süsleme,

İçimdeki duyguları coşturur.

 

Kutlu hazinem miras bana,

Geçmişimden, dünümden yarına

Sahip çıkmak istersen vatana

El sanatlarını unutma

 

Atalarımın kültür mirası,

Bu toprakların sanatsal yansıma,

Kolumdaki altın bilezik

Kutlu hazinem, el sanatları

Yemenicilik Metnindeki Yazım Yanlışları nelerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Metinde yazım yanlışı yapılan kelimelerin altını çizerek yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Yemenicilik Metnindeki Yazım Yanlışları:
Yemeni(,) cilalanmış deriden el emeğiyle yapılan sağlıklı ayakkabıdır(.osmanlı’da zengin bir ayakkabı kültürü vardır(.) İnce işçilikle süslenmiş saray için yapılmış pabuçlar(,) bugün topkapı
Sarayı pabuç Hazinesi()nde bulunmaktadır(.) Saray içierisinde yumuşak yemeniler giyilirken, dışarıda sarı deriden yapılmış işlemelerle bezenmiş yemeniler tercih edilmiştir(.)
Yemeniye uygulanan modeller ile yemeni farklı isimler alır. Tokalı Osmanlı Yemenisi(,) Saray Yemenisi(,) Postal gibi isimleri vardır(.)

Hafza BOYNUKALIN

 

  • Soruları sosyal medya mesajına göre cevaplayınız.

1.Mesaj kim tarafından yazılmıştır?

– Mesaj Efe Uçal tarafından yazılmıştır.

2.Mesaj kime yazılmıştır?

– Mesaj Ufuk Erim’e yazılmıştır.

3.Mesajın yazılma amacı nedir?

– Efe, arkadaşı Ufuk’u resim yarışmasındaki başarısından dolayı tebrik etmek için bu mesajı yazmıştır.

 

El sanatlarıyla uğraşmak insanlar için neden önemlidir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • El sanatlarıyla uğraşmak insanlar için neden önemlidir? Sınıfça konuşunuz.

El sanatlarıyla uğraşan insanlar, geçmişten gelen kültürel birikimleri renk, biçim ve çeşitli tekniklerle en içten ve en güzel örneklerle yaşatmak için eserler ortaya koyarlar. Böylece geçmişten günümüze kadar uzun birimler sonucu gelişmiş olan el sanatlarımıza ve kültür birikimimize sahip çıkmış olurlar. El sanatları ile sanatçı duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır. El sanatlarıyla uğraşan insanlar kendilerini ifade imkanı buldukları için kişilik olarak çok daha rahat ve kendine güvenen insanlar olurlar. Ortaya koydukları eserler sanatçının iç dünyasındaki hassasiyetlerinin dışa yansıması ve kültürel kişiliğinin en canlı belgeleri olarak onun bir parçasını oluştururlar. El sanatlarıyla uğraşan insanlar sanatla uğraşarak hem kendileri huzur ve mutluluk bulur hem de milli kültürümüze sahip çıkarak önemli bir görevi yerine getirmiş olurlar.

El Sanatlarını Yaşatalım Metninin konusu ve ana fikri nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

El Sanatlarını Yaşatalım Metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

El Sanatlarını Yaşatalım Metninin konusu: El sanatlarının yaşatılması ve tanıtılması.

El Sanatlarını Yaşatalım Metninin ana fikri:   El sanatlarını yaşatmak için genç nesillerin ilgisini el sanatlarımıza çekecek çalışmalar yapılmalıdır.

El Sanatlarını Yaşatalım Metni ile ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • El Sanatlarını Yaşatalım Metni ile ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.

Ebru yapımında ne tip boya kullanılır?

– Ebru yapımında toprak boya kullanılır.

“El İşi Sanatlarımızı Yaşatalım” sergisi kim tarafından açılmıştır?

– Sergi Aydın Belediyesi tarafından açılmıştır.

Yapılan ebrular nasıl bir ortamda kurutulmalıdır?

– Ebrular temiz ve rüzgârsız bir ortamda kurumaya bırakır.

Keçe, çömlek, kasnak, figür ne demek?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. SANAT El Sanatlarını Yaşatalım etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Keçe, çömlek, kasnak, figür ne demek?

Keçe

Tahminim: Eskiden kullanılan bir kumaş türü

Anlamı: Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş

Cümlem: Annem keçeden yapılmış çeşit çeşit süsler aldı.

Çömlek

Tahminim: Topraktan yapılmış kap,

Anlamı: Toprak tencere

Cümlem: Ninem eskiden yemeklerini hep çömlekte pişirirmiş.

Kasnak

Tahminim: Daire biçimi verilmiş tahta

Anlamı: Nakış işlemek için gergef gibi kullanılan, kumaşı germeye yarayan, tahtadan çember

Cümlem: Annemin çeyizinde kasnakta işlenmiş örtüler vardı.

Figür

Tahminim: Bir şeyin durum şekli

Anlamı: Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi

Cümlem: Resmimde kullandığım figürler çok beğenildi.