“Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu bir konuşma hazırlayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni) Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu bir konuşma hazırlayınız.

Yardımlaşmak

Yaşamımız çoğu zaman bizim planladığımız ve tasarladığımız gibi ilerler. Ancak beklenmedik sorunlar ve problemler de yaşamın bir parçasıdır. Bu sorunların üstesinden gelmek için bazen kendimiz çabalarız, bazen de bir yakınımızdan yardım isteriz. Bir insanın tek başına tüm sorunların üstesinden gelmesi beklenmez. Bu ancak yardımlaşma ve dayanışma ile mümkün olur. İnsanlar birçok konuda birbirleriyle yardımlaşarak sorunlarını çözerler. Bunun bir sonucu olarak insanlar toplumları oluşturmuşlardır. Toplumlar yardımlaşma ve dayanışma sayesinde varlıklarını devam ettirebilmişler ve tarih boyunca uygarlık seviyelerini sürekli olarak yükselterek birçok faklı medeniyetler kurmuşlardır.

Yardımlaşma bazen insanı bir ihtiyaçtan, bazen dini bir hassasiyetten, bazen de kültürel bir nedenden dolayı gerekir. Her ne sebeple olursa olsun yardımlaşmaya önem veren toplumların bireyleri birbirlerine saha sıkı bağlanır. İnsanlar arasındaki sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Birlik ve beraberlik duyguları gelişir, kendini hiçbir zaman yalnız hissetmez ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk bilinci gelişir. Yoksul bir insan dara düştüğünde kendine uzanacak bir yardım eli oluğunu bilir. Bir doğal afet olduğunda tüm toplumun var gücü ile yaraları sarmak için çaba göstermesi yardımlaşmanın bir sonucudur. Hayatta karşılaştıkları ve karşılaşacakları sorunları yardımlaşma ile aşabileceğini bilen insanlar daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürer. Bu da doğal olarak toplum yaşamına ve insani ilişkilere olumlu olarak yansır. Toplumun bireyleri arasında haset, düşmanlık ve kin gütmek gibi kötü huylar oluşmaz. Toplum huzur, mutluluk ve güven içinde bir yaşam sürer. Yardımlaşma öyle güzel bir şey ki yardım eden kendini manevi olarak mutlu ve huzurlu, yardım alan da sorunu çözüldüğü için kendini mutlu ve huzurlu hisseder.

Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz, manevi yönden kendimizi rahat hissedebilmemiz, toplum olarak bir ve beraber olabilmemiz yardımlaşarak mümkün olabilir.

Paylaşmanın, bir olmanın önemini anlatan atasözleri, özdeyişler bulunuz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Paylaşalım (Dinleme/İzleme Metni) Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Paylaşmanın, bir olmanın önemini anlatan atasözleri, özdeyişler bulunuz.

Paylaşmak ile İlgili Atasözleri:

– Komşu Komşunun külüne muhtaçtır.

– Sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır.

– Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır.

– Az veren candan çok veren maldan.

– Ne verirsen elinle, o gider seninle.

– Veren eli herkes öper.

Paylaşmak ile İlgili Özdeyişler:

– Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hz. Muhammed (s.a.v)

– Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana

– Düşünmeyen ve paylaşmayan toplum ölüdür. Sebuhi Quluzade

– Eğer paylaşmayı bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir. Necip Fazıl Kısakürek

– Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır. Pierre Corneille

– Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil. Yunus Emre

– Paylaşmanın asaletini, bencilliğin çirkinliğine değişmem. Ernest Renan

– Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır. Rig Veda

– Paylaşılmayı bilmeyenler, mesut değildir. Gürbüz Azak

– Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.

– Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır.

Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıda bir hikâyenin serim ve çözüm bölümleri verilmiştir. Bu bölümlerden yararlanarak hikâyenin düğüm bölümünü tamamlayınız. Hikâyeye uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

YARDIMLAŞMA

Selim okuldan eve dönerken kırtasiye dükkânına uğradı. Kap kâğıdı ve bant satın aldı. Yolda arkadaşları Harun, Furkan ve Kemal’le karşılaştı. Çocuklar:

– Hadi Selim! Basketbol maçı yapalım, dediler.

Selim bir yandan onlarla gitmek istiyor, diğer yandan da evde kitaplarını ve defterlerini kaplamayı düşünüyordu.

– Arkadaşlar, şimdi gelemem. Anneme söz verdim, kitaplarımı ve defterlerimi kaplamam gerekiyor, dedi. Arkadaşları:

Sensiz oyunun tadı çıkmıyor, biz de sana yardım edelim de bir an önce işini bitir. Sonra da beraber oynarız, dediler.

Selim bu teklife çok sevindi ve hep beraber neşe içinde hızlıca kaplama işini bitirdiler.

Selim “Bana çok yardımcı oldunuz arkadaşlar. Şimdi hepimiz basketbol maçını hak ettik.” dedi.

Ama, fakat, ancak ile örnek cümle:

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Aşağıdaki cümleleri koyu renkte yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Münevver teyzenin haberi yok ama birlikte bekliyoruz postacıyı.
Kendisi de inanmamıştı belki ama Münevver teyzeye mektup vardı.

 • Bu kelime düşüncenin akışını değiştirmiş midir? Açıklayınız.

Ama bağlacı düşüncenin akışını değiştirmiştir. Zıtlık ifade eden iki durum bu bağlaç ile aynı cümlede kullanılmıştır.

 • Koyu yazılan kelimeler, cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Yazınız.

Ama bağlacı aralarında zıtlık bulunan iki farklı durum/ düşünce birbirine bağlamıştır.

 • Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluğa, uygun bağlantı ve geçiş ifadeleri yazınız. Ama, fakat, ancak ile örnek cümle:

– Günlerce çalıştı ama işi zamanında teslim edemedi.

– Onunla bu konuyu konuşmayı düşündüm fakat beni anlamayacağını fark edince
konuşmaktan vazgeçtim.

– Avrupa’da tahsilini tamamlamak istiyordu ancak şartlar imkân vermedi.

 • Aşağıdaki cümlede köşeli ayraç niçin kullanılmıştır? Yazınız.

Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da
yazmıştır.

– Bu cümlede ek bilgi olarak yazarın adı ve doğum-ölüm tarihleri verilirken: “Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken bir durum olduğu için yay ayraçtan önce köşeli ayraç” kullanılmıştır.

 • Köşeli ayraca örnek verebileceğiniz bir cümle kurunuz.

– Nâzım Hikmet’in şiir kitabı [Memleketimden İnsan Manzaraları (1966-1967)] MEB tarafından 100 Temel Eser Listesine dâhil edilmiştir.

“Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Çocuk gibi sevinmek” sözünü hangi durumlarda kullanırsınız? Bu söz, metinde hangi durumda kullanılmıştır? Açıklayınız.

“Çocuk gibi sevinmek” deyimi “çok sevinmek” anlamın kullanılan bir deyimdir. Bir durum karşısında kendimizi çok mutlu hissettiğimizde, sevincimiz içimize sığmadığında, sevincimizden yerimizde duramadığımızda kullanırız.

Metinde deyim bu şekli ile tam olarak kullanılmamış. Ancak metinde Münevver teyze’nin kendine gelen mektubu okuttuktan sonraki “Bir daha, bir daha okudum. “Sağ ol Muzaffer!” dedi. Çok mutluydu.” bölümü anlam olarak bu deyimi karşılamaktadır.

Yaşama Sevinci metni: Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinle aşağıdaki şiiri tür ve biçim yönünden karşılaştırınız.

– Okuduğumuz metnin türü hikâye, aşağıdaki şiirdir.

– Okuduğumuz metnin biçimi düz yazıdır, daha çok bilgi verme amacı taşır. Şiirin biçimi ise manzumdur. (nazımla yazılmış, şiir biçiminde)

 • Okuduğunuz metin ile bu şiirin başlığı sizce neden aynı olabilir?

– İkisinin de ana fikri yaşama sevinci olduğu için başlıkları da aynıdır.

 • Metinde ve şiirde aynı konu mu işlenmiştir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Metinde hayata hatırlanıyor olma duygusu ile tutunmaya çalışan, yaşama sevincini kaybetmeyen bir kişi anlatılmıştır. Şiirde hayatı yaşamaya karşı duyulan coşku ve heyecan anlatılmıştır. Aynı konu olarak değerlendirilebilir.

Yaşama Sevinci metini: Münevver teyzenin sorunu nedir?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki kutucukları doldurunuz.

Münevver teyzenin sorunu: Hatırlanmadığı kendine Mektup gelmediği için üzülmesi

Sorunun nedeni: Münevver teyzenin yakınlarının vefasızlığı.

Anlatıcının çözümü: Ona bir mektup yazmak.

Ben olsaydım: Münevver teyzenin yakınlarına ulaşarak onlara Münevver teyzenin yalnız yaşadığı için kendini kötü hissettiğini, bir mektupla bile olsa hatırlanmak istediğini söylerdim. Onunla zaman kendim de zaman geçirmeye çalışırdım.

 • Okuduğunuz metinden yararlanarak Münevver teyze ile ilgili iki öznel, iki nesnel cümle yazınız.

Öznel Cümleler:

 • Münevver teyze çevresindeki insanlara laf atmayı çok severdi.
 • Münevver teyze Muzaffer’i çok severdi.

Nesnel Cümleler:

 • Münevver teyze her gün pencereden dışarıyı izlerdi.
 • Münevver teyze okuma yazma bilmiyordu.

Yaşama Sevinci metininin hikâye unsurlarını belirleyiniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz. Yaşama Sevinci metninin hikâye unsurları:

Olay: Yazarın komşusu olan yaşlı kadının kendisine hiç mektup gelmediği için üzülmesi ve yazarın ona bir mektup yazması

Kişiler: Münevver teyze, yazar, yazarın annesi, postacı

Yer: Mahalle

Zaman: Geçmiş zaman

Anlatıcı: 1. kişi – yazar

“Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Yaşama Sevinci” adlı metindeki anlatıcının ve Münevver teyzenin yerinde siz olsaydınız neler hissederdiniz?

Anlatıcı
Hissettiklerim: Münevver teyzenin yalnız yaşaması, bir tanıdıktan- dosttan mektup gelmesini beklemesi beni çok üzerdi.

Münevver teyze
Hissettiklerim: Eş, dost ve akrabalarım tarafından hatırlanmamak, halimin hatırımın sorulmuyor olması, bir mektupla bile gönderilmemesi beni üzerdi.

 • Yazar, Münevver teyze için nasıl bir iyilikte bulunuyor?

Yazar, Münevver teyzeye bir mektup yazarak onu hatırlayan, onu düşünen birileri olduğunu gösteriyor. Gelen mektubu ona kendisi oluyor.

Yaşama Sevinci metni anlamlarından yola çıkarak kelimeleri bulma etkinliği.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 7. TEMA ERDEMLER Yaşama Sevinci etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinde geçen kelime grubu ve kelimeleri anlamlarından yola çıkarak bulunuz.

1.Gelmesini beklemek. (yolunu gözlemek)

2.Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek, bıkmak, bezmek. (usanmak)

3.Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpostallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası. (pul)

4.Kollar arası, kucak. (koyun)

5.Öfke, kızgınlık, can sıkıntısıyla anlaşılmaz sesler çıkarmak. (homurdanmak)