İnönü Zaferi’nin dış ilişkilerde ortaya çıkardığı sonuçlar neler olmuştur?

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İnönü Zaferi’nin dış ilişkilerde ortaya çıkardığı sonuçlar neler olmuştur?

İnönü zaferi Batı cephesinde kazanılmış ilk savaştır.

Düzenli ordunun önemi anlaşılmıştır.

Birlik sağlanmış,

Yunan orduları geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi dışarıda ve içerde prestij kazanmıştır.

Londra konferansı toplanmıştır.

Moskova anlaşmasına zemin oluşturulmuştur.

İnönü Muharebesi’nin Millî Mücadele’deki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İnönü Muharebesi’nin Millî Mücadele’deki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İnönü muharebesi Batı cephesinde kazanılan ilk savaştır. İnönü zaferi ile Kuva-yi Milliye dönemi sona ermiştir. Düzenli ordunun önemi anlaşılmıştır. Birlik sağlanmış, Yunan orduları geri çekilmek zorunda kalmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışarıda ve içeride prestij kazanmıştır.

Kuvâ-yı Millîyeden düzenli orduya geçilmesini gerekli kılan nedenler nelerdir?

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Kuvâ-yı Millîyeden düzenli orduya geçilmesini gerekli kılan nedenler nelerdir?

Kuva-yi Milliye bölgesel kurtuluş için vatanseverlerin bir araya gelerek kurmuşlardır. Merkezi komutanlığa bağlı olmadığı için zaman zaman disiplinsiz hareketlerde bulunulmuştur.

Grubun ihtiyaçları için halktan zorla malzeme ve para toplamışlardır.

Kuva-yi Milliye birlikleri Yunan işgaline karşı direnmişler  ancak kesin bir başarı elde edememişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından sonra düzenli orduya geçiş kararı alınmıştır.

Mustafa Kemal’in düzenli orduya geçilmesi konusundaki kararlılığının nedenleri neler olabilir?

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Mustafa Kemal’in düzenli orduya geçilmesi konusundaki kararlılığının nedenleri neler olabilir?

Kuva-yi Milliye bölgesel kurtuluş için vatanseverlerin bir araya gelerek kurduğu merkezi komutanlığa bağlı olmayan direniş gruplarıdır.

Kuva-yi Milliye birlikleri Yunan işgaline karşı direniyorlardı. Ancak kesin bir başarı elde edemiyorlardı. Zaman zaman disiplinsiz hareketlerde bulunulması, grubun ihtiyaçları için halktan malzeme ve para toplamaları gibi durumlar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasından sonra düzenli orduya geçiş kararı alınmıştır.

Sütçü İmam ve Şahin Bey hakkında birer araştırma yapınız.

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Sütçü İmam ve Şahin Bey hakkında birer araştırma yaparak edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sütçü imam geçimini süt satarak sağladığı için sütçü lakabını almıştır. Asıl adı İmam Ali’dir. Maraş kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Fransız ermeni askerlerine ilk kurşunu atan kişidir. Maraş bize mezar olmadan düşman gülzar olmaz diyerek yirmi iki gün süren Maraş harbinde büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Kaledeki topun idaresi verildikten sonra top atışları sırasında ağır yaralanarak vefat etmiştir.

Şahin bey düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez diyerek Kilis yolu Elmalı köprüsü üzerinde Fransız ordusuna karşı tek başına mücadele etmiştir. Burada yapılan çarpışmada şehit olmuştur. Asıl adı Mehmet Sait’tir. Gösterdiği mücadeleden dolayı Şahin bey denilmiştir.

Kâzım Karabekir hakkında bir araştırma yaparak onun Millî Mücadele sürecindeki hizmetlerini anlatan bir metin yazınız.

8.sınıf ders destek yayınları İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3. Ünite Milli Bir Destan: Ya istiklal Ya Ölüm Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Kâzım Karabekir hakkında bir araştırma yaparak onun Millî Mücadele sürecindeki hizmetlerini anlatan bir metin yazınız.

Alçıtepe Kahramanı adıyla anılır. Türk kurtuluş savaşını başlatan komutanlar arasındadır. Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyasını Doğu cephesinde gösterdiği başarı sayesinde almıştır. 1918 yılında Erzurum, Sarıkamış, Kars, Erzincan bölgelerini Ermeni ve Ruslardan geri almıştır. Mondros Ateşkes  Antlaşmasında genelkurmay başkanlığının önerisini kabul etmeyerek Milli Mücadeleye katılmıştır. Doğu cephesi komutanlığı yapmıştır. Burada Ermeni ordusunu bozguna uğratmıştır.

1923 te milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir.1946 yılında TBMM başkanlığına seçilmiştir. Ocak 1948 yılında hayatını kaybetmiştir.

İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afet­lerin etkisini azaltabilir?

5.sınıf E Kare Eğitim Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Çevremizi Tanıyalım Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afet­lerin etkisini azaltabilir?

Doğal afetlerden korunmak için alınabilecek  en önemli etken bitki örtüsünü korumaktır. Sel ve heyelanı  önlemek için baraj ve su kanalları yapılarak baskının ve kaymanın önüne geçilmiş olur.. Heyelan ve çığdan korunmak için yamaçlar bolca  ağaçlandırılmalı. Ve teraslama yapılmalıdır. Yamaçlara bina yapılmamalıdır. Yamaçlara istinat duvarları yapılmalıdır. Depreme karşı binalar dayanıklı yapılmalıdır.  Volkan patlamalarından korunmak için volkanlara yakın yerleşim yerleri kurulmamalıdır.

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen do­ğal faktörler hangileridir?

5.sınıf E Kare Eğitim Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Çevremizi Tanıyalım Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen do­ğal faktörler hangileridir?

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler yer şekilleri, iklim, su kaynaklarıdır. Dolayısıyla tarım, ulaşım, yer altı kaynakları, turizm ve sanayi nüfus dağılımını önemli ölçüde etkiler. Ilıman iklim kuşağında olan yerlerde, su kaynaklarının bulunduğu yerlerde aynı zamanda düz yeryüzü şekillerine sahip olan yerlerde nüfus en yoğundur.

Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine ör­nekler veriniz.

5.sınıf E Kare Eğitim Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Çevremizi Tanıyalım Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine ör­nekler veriniz.

Yeryüzü şekilleri  :

göl

deniz

akarsu

dağ

ova

plato

Doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir?

5.sınıf E Kare Eğitim Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Çevremizi Tanıyalım Ünitesi ödev sorularından birisi

Doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir?

Doğal afetler çeşitli yönlerden mağduriyet oluşturur. Yerleşim yerleri ve alt yapıları bozulur. Ekonomik yapı bozulur. Duygusal anlamda olumsuz etkilenilir. Bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkabilir. Ölüm, sakat kalma durumları ortaya çıkar. Ebeveyn ve çocuk kayıpları toplumu olumsuz etkiler. Devlet başka yere yapacağı yardımları deprem bölgesine yaptığı için diğer yatırımları geciktirir.