Özellikle, açıkçası, gibi,  yani,  örneğin kelimelerini cümlede kullanınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

– Babamla özellikle harçlığıma zam yapması gerektiğini konuşacağım.

Açıkçası bu yemeği hiç beğenmedim.

– Hayatımda Mert gibi sakar bir adam daha görmedim.

– Sınav yarın, yani çok sıkı çalışmalıyız.

– Hafta sonu farklı bir şeyler yapalım, örneğin doğa yürüyüşüne çıkabiliriz.

 • Aşağıdaki tabloda verilen kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerini birer cümlede kullanınız.

Senin yerinde ben olsam aynı kararı verirdim.

Sinemaya sen olmadan gitmeyiz.

Sence O da bizimle gelir mi?

Senin için biz bir doğum günü partisi organize ettik.

Eğer siz de uygun görürseniz başlayalım.

Bence onlar gelmeyecek.

 • Şiirin aşağıda verilen dizelerindeki isimleri bulup yan taraftaki noktalı yerlere yazınız.

Halk türkülerinde yaprak yaprak  (halk, türkü, yaprak)

Lavanta çiçekleri, nergisler. (lavanta, çiçek, nergis)

Ezik, ağlamaklı, şen şakrak.

Beni sana, seni bana söyler.

 • “Memleket Türküleri” şiirinden alınan aşağıdaki kelimeleri uygun cümlelerin sonundaki noktalı yerlere yazınız.

Anadolu’da acılar türkülerle karışır.

Ayrılık türküleri gurbettekileri ağlatır.

Halkımızın dertlerini, sevinçlerini türküler söyler.

Sanatçılarımız yeni türküler bestelesin.

Saat, yağ, odun, sebze kelimelerinden yeni kelimeler türetiniz.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

Yapraklardaki ekleri çiçeklerdeki kelimelerle birleştirip yeni kelimeler türetiniz. Türettiğiniz kelimeleri saksının üzerindeki noktalı yerlere yazınız. –ci, -lik, -siz, -li

saat – saatçi  /  yağ – yağlı   /   odun – oduncu  /  sebze – sebzeci

sabun – sabunluk  /  kalem – kalemlik / taş – taşlık

un – unlu   / kapı – kapıcı   /  araba – arabalı

 • Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki tekrarları düzeltip noktalı yerlere paragrafı yeniden yazınız.

Türküler bizim için çok önemlidir. Duygularımızı, düşüncelerimizi türkülerle anlatırız. Sevincimizde, üzüntümüzde türküler söyleriz. Türküler bizim hazinemizdir. Toplumumuzun neye sevindiğini, neye üzdüğünü tüm duygularını türkülerde görürüz. Türkülerin bizim için önemli olduğunu unutmamalı, onlara gereken önemi vermeliyiz.

Memleket Türküleri şiirinin konusu ana duygusu nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazarak cümleleri tamamlayınız.

Memleket Türküleri şiirinde ülkemizin türküleri konusu işlenmiştir. Şiirdeki memlekete ve türkülere duyulan sevgi ana duygudur.

Memleket Türküleri şiiri, bulmaca etkinliği.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

Anlamları verilen kelime ve kelime gruplarını bulmacadan bulunuz.

1.Tan ağartısı. (SEHER )

2.Klasik Türk müziğinde sevgiyi anlatan parça. (ŞARKI)

3.Çok neşeli. (ŞENŞAKRAK )

4.Parmak uçlarıyla tutulabilen miktar. (TUTAM)

5.İnsansız, ıssız yer. (YABAN)

6.Bir müzik eserini oluşturan ezgiler. (BESTE)

7.Talih, şans. (FELEK)

8.Güneş. (GÜN)

Memleket Türküleri şiirini dinleme, okuma ve görsel okuma amacınızı yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Şiiri dinleme, okuma ve görsel okuma amacınızı belirleyip noktalı yerlere yazınız.

Memleket Türküleri şiirini Dinleme amacım: Şairin şiiri yazarken neler hissettiğini, şiirde neler anlattığını merak etmem.

Memleket Türküleri şiirini Okuma amacım: şairin duygularını ve şiirdeki kelimelerin ahengini hissetmek istemem.

Memleket Türküleri şiirini Görsel okuma amacım: Şiirden daha fazla tat alabilmek için görseller ve şiir arasındaki bağlantıyı anlamak istemem.

 • Aşağıdaki soruları cevaplayınız, dinleme kurallarına uyup uymadığınızı değerlendiriniz.

Dikkatimi topladım,

Başka işlerle uğraşmadım,

Dinlerken arkadaşlarımla konuşmadım,

Şiiri okuyanın sözünü kesmedim.

 • Verdiğiniz cevapları gözden geçiriniz ve nasıl bir dinleyici olduğunuzu yazınız.

İyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Şairin şiirinde anlatmak istediklerini ve yaşadığı hisleri anlayabilmek için konsantre olarak şiiri dinliyorum. Şiiri dinlerken başka işlerle uğraşmıyor ve arkadaşlarımla konuşmuyorum.

Türkü, halk, dert, gurbet kelimelerini cümlede kullanınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Memleket Türküleri etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Aşağıda verilen anahtar kelimeleri cümlede kullanınız, cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız. Türkü, halk, dert, gurbet kelimelerini cümlede kullanınız.

– Dedem radyodan türkü dinlemeyi çok sever.

– Bizim halkımız çok yardım severdir.

– Harçlığım bitti ama bunu dert etmiyorum.

– İş bulma umuduyla gurbete göçen birçok insan var.

Nasrettin Hoca hakkında bildiklerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Temaya Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Nasrettin Hoca hakkında bildiklerinizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Nasrettin Hoca Kimdir?

Nasreddin Hoca, hazır cevaplılığı ve mizah anlayışı ile tanınan bir Türk bilgesidir. Daha çok kendisine atfedilen fıkra ve hikayeler ile tanınmıştır. Fıkraları birçok dünya diline tercüme edilerek yayımlanmıştır.

Nasreddin Hoca, fıkralarda ermiş, bilgin, hazırcevap, deli dolu ve birçok farklı kişilik özelliği yansıtan bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş yazılı eserlere doğru gidildikçe fıkralarının sayısının azalması bir takım anonim fıkraların zamanla Nasreddin Hoca adına bağlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirmektir.

Nasreddin Hoca, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde dünyaya gelmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamıştır. Sivrihisar Müftüsü Hasan Efendi’nin Mecmûâ-i Maârif adlı eserinde yer alan eski sicilden aktarılmış bilgilere göre 1208 yılında Abdullah ve Sıdıka çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Nasreddin Hoca, temel eğitimini köy imamı olan babasından alarak medrese öğrenimi için Sivrihisar’da bulunmuş, babasının ölümü üzerine Hortu’ya dönerek ondan kalan köy imamlığı görevini üstlenmiştir.

Mecmûâ-i Maârif’e göre 1237 ya da 1238 yılında ardında köy imamlığı yapması için Mehmed adında birisini bırakarak tasavvufi düşüncenin merkezlerinden biri olan Akşehir’e göç eden[39][40] Nasreddin Hoca, adının geçtiği en eski belge olan Saltuknâme’ye göre Mahmûd-ı Hayrânî’nin dervişi ve Sarı Saltuk’un pirdaşı olmuş, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile dostluk kurmuştur. Nasreddin Hoca, aldığı eğitimle beraber Akşehir’de mülki görevler edinerek kadılık ya da kadı naipliği yapmıştır. 1284 yılında hayatının büyük bölümünü geçirdiği Akşehir’de ölmüştür.

Çeşitli çalışmalarıyla toplumumuza yön veren Türk büyüklerinden adlarını bildikleriniz kimlerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Temaya Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Çeşitli çalışmalarıyla toplumumuza yön veren Türk büyüklerinden adlarını bildikleriniz kimlerdir?

Atatürk, Osman Bey, Kanuni Sultan Süleyman, Akşemsettin, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Hacı Bayram Veli, Ali Kuşçu, Farabi, İbni Sina, Mimar Sinan, Dede Korkut

Türk toplumunun en önemli değerleri nelerdir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Değerlerimiz Temaya Hazırlık Çalışmaları sorularından birisi. Soru şu şekilde;

 • Size göre Türk toplumunun en önemli değerleri nelerdir?

Bence Türk toplumunun en önemli değerleri gelenek ve göreneklerimizdir. Asıları aşan birikim ve deneyimler sonucu oluşan geleneklerimiz bizleri diğer toplumlardan ayıran bizi biz yapan değerler bütünüdür.

Başta dilimiz, bayrağımız, bayramlarımız ve şenliklerimiz olmak üzere, türkülerimiz, mimari yapı ve tarihi eserlerimiz, yerel giysilerimiz, yemeklerimiz, misafirperverliğimiz, dini bayramlarımız gibi değerler Türk toplumun en önemli değerleridir.

Altı çizili kelimelerde görülen ses olayları hangileridir? 7.Tema Değerlendirme

5.sınıf Türkçe dersi için verilen 7. Tema Sağlık Spor, Tema Değerlendirme Soruları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

6.Altı çizili kelimelerde görülen ses olayları hangileridir? Eşleştiriniz.

Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. ( 4 ) ünsüz yumuşaması

Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. ( 1 ) ünlü daralması

Yosun çorbası içmekten ağzının tadı tuzu kalmamış. ( 5 ) ünlü düşmesi

Bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. ( 2 ) ünsüz benzeşmesi

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

C)Çekilecek dişiniz yokki sizin. (bağlaç olan ki ayrı yazılır(yok ki).)

8.Tolga, Merve, Hatice, Ahmet, Onur, Sema 5/A sınıfı spor kulübünün öğrencileridir. Öğrencilerden her biri okullarında açılan futbol, basketbol, voleybol, tenis, tekvando ve güreş kurslarından yalnızca birine katılmıştır. Bu öğrenciler ve gittikleri kurslarla ilgili bilgiler:

– Onur, topa gerek olmayan bir spor dalının kursuna gitmektedir.

– Merve, kurs için kendisine raket almıştır.

– Tolga, tekvando kursuna katılmıştır.

– Futbol kursuna erkek bir öğrenci katılmıştır.

– Sema kursta, Hatice’nin kullandığından daha küçük ve hafif bir topla antrenman yapmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle öğrencilerin gittikleri kursları bulunuz.

İsim       Gittiği Kurs

Tolga     Tekvando

Merve  Tenis

Hatice   Basketbol

Ahmet  Futbol

Onur     Güreş

Sema    Voleybol