Bağımsız değişken, bağımlı değişken , kontrol edilen değişken nedir?

Bağımsız değişken, bağımlı değişken , kontrol edilen değişken nedir?

Bağımsız değişken deneyde değiştirilen faktördür.

Bağımlı değişken gözlemlenen durumdur.

Kontrol edilen değişken sabit tutulan değişmeyen faktörlerdir.

örneğin pil  sayısının ampul parlaklığına etkisinin gözlemlendiği deneyde

bağımsız değişken pil sayısı

bağımlı değişken ampul parlaklığı

kontrol edilen değişken ampul sayısı

 

Ampul parlaklığını etkileyen faktörler nelerdir?

Ampul parlaklığını etkileyen faktörler nelerdir?

 • pil sayısı
 • ampul sayısı

pil sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.

ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.

Küresel ısınmanın azaltılması için alınması gereken önlemler nelerdir?

Küresel ısınmanın azaltılması için alınması gereken önlemler nelerdir?

 1. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
 2. Sanayide filtreleme sistemi olmalıdır.
 3. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
 4. Geri dönüşüm tesisleri kurulmalıdır.
 5. Ormanlık alanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.
 6. Enerji dostu elektrikli araçlar tercih edilmelidir.

Geri dönüşümün yararları nelerdir?

Geri dönüşümün yararları nelerdir?

-Doğal kaynaklar korunmuş olur.

-Atık madde miktarı azalır.

-Enerjiden tasarruf sağlanır.

-Ülke ekonomisine katkı sağlar.

Sigorta nedir? Nasıl çalışır?

Sigorta nedir? Nasıl çalışır?

Sigorta elektrikli araçlarda devreden fazla akım geçtiğinde akımı kesip güvenliğin sağlanmasına yarayan araçlardır. Sigortalarda erime noktası düşük teller kullanılır fazla akımın etkisi ile eriyen tel devredeki bağlantıyı kopararak akım geçişine izin vermez.  Devre kesilmiş olur. Elektrikli araç zarar görmez. Sigorta güvenlik aracıdır. Kullanım alanlarına göre farklı çalışma prensipleri olsa da çalışma şekli aynıdır.

Uyarı- uyartı- cevap ve tepki nedir, nasıl oluşur?

Uyarı- uyartı- cevap ve tepki nedir, nasıl oluşur?

Uyarı: vücut içinde veya  çevreden gelen tepkiye neden olan her türlü fiziksel ve kimyasal etkidir.

Uyartı: uyarının sinir hücrelerinde meydana getirdiği değişiklik.

Cevap: uyarının merkezi sinir sistemi  tarafından değerlendirilmesi

Tepki: uyarının merkezi sinir sistemi tarafından değerlendirildikten sonra ilgili organda meydana gelen etki

Uyarı-uyartı mesajı-cevap-tepki

Beyin’in görevleri nelerdir?

Beyin’in görevleri nelerdir?

-öğrenme ve hafıza merkezidir.

-duyu organlarına gelen uyarıları değerlendirir.

-hormonların üretilmesinde etkilidir.

-kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar.

-acıkma, susama, uyuma, rüya görme, hayal kurma, okuma, yazma ,konuşmada görev alır.

-beyin in bölümlerinden olan beyincik vücudun dengede kalmasında görevlidir.

beyin in bölümlerinden olan omurilik soğanı beyin ile omurilik arası bağlantıyı sağlar. Nefes alma, hapşırma, öksürme, kusma, yutkunma ve çiğneme olaylarında etkilidir.

Güç santrallerinden elektrik nasıl elde edilir?

Güç santrallerinden elektrik nasıl elde edilir?

 1. Hidroelektrik santralleri: barajda biriken su potansiyel enerjiye sahiptir. Suyun önü açıldığında kinetik enerji kazanarak tribünleri döndürerek elektrik elde edilir.
 2. Termik santral: fosil yakıtların yanması işle elde edilen ısı ile su kazanları ısınır. Isınan suyun basıncı ile tribünler dönerek elektrik elde edilir.
 3. Jeotermal santraller: yer altındaki sıcak su ile ısınan su basıncı ile tribünler dönerek elektrik elde edilir.
 4. Nükleer santraller: uranyum ve plütonyum gibi atomların parçalanması ile büyük enerji açığa çıkar bu enerji ile su kazanları ısıtılır ısınan su basıncı ile tribünler dönerek elektrik elde edilir.
 5. Rüzgar santralleri: rüzgarın etkisi ile dönen değirmenlerden elektrik elde edilir.

İlk yardım nedir? İlk yardımın amacı nedir?

İlk yardım: hasta ve yaralılara yapılan ilk müdahale

Yerinde ve doğru ilk yardımın öncelikleri;

 1. Yaşamın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek,
 2. Acının azaltılması,
 3. Engelli olmayı önlemek,
 4. Yaşam kalitesidir.

Koruma-kurtarma-bildirme

İç salgı bezleri ve görevleri nelerdir?

İÇ SALGI BEZLERİ

Vücudumuzdaki sistemleri düzenlemek için gerekli uyarıcı salgıları üretir. Bu salgıları boşaltım kanalı ile kana karıştırır.

İç salgı bezlerinin salgıladığı uyarıcı salgılara hormon adı verilir.

Hipofiz bezi: büyüme hormonu salgılar. İç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.

Tiroit bezi: tiroksin hormonu salgılar. Hücre enerji ihtiyacının karşılanması, hücrenin faaliyetlerini ve vücut sıcaklığını ayarlar. Kemiklerin boyca uzaması ve zeka gelişiminde etkilidir.

Canlılık faaliyetlerinde biyolojik ve kimyasal olaylarda etkilidir.

Böbrek üstü bezi: korku ve heyecan anında adrenalin salgılar. Kalp atışını hızlandırır, kan basıncını yükseltir, kandaki şeker oranını artırır. Göz bebeklerinin büyümesini sağlar. Metabolizmayı hızlandırır.

Pankreas: kan şeker seviyesinin dengelenmesini sağlar. İnsülin şeker seviyesini düşürür, glukagon şeker seviyesini yükseltir.

Eşeysel bezler: üreme hücrelerini oluşturur. Erkeklik ve dişilik hormonlarının salgılanmasını sağlar.

Ergenlik döneminde bireyde ki değişiklikleri oluşturur.