Uhud Savaşı’ndan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Uhud Savaşı’ndan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve ordu komu­tanına itaat etmenin önemini dikkate alarak bu savaşın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Uhud savaşı öncesi yapılan istişare ile okçuların yerleri belirlenmiş, oradan ayrılmamaları istenmiştir. Ancak Peygamber Efendimizden emir almadan yerlerini terk eden okçular savaşın kaybedilmesine sebep olmuşlardır. İstişare sonuçlarına muhakkak uyulmalı, ordu komutanına itaat edilmelidir. Ordu komutanının yönlendirmelerinin dışına çıkıldığında çok başlılık hezimete uğratır.

Hz. Hatice (r.a.) ya da Ebu Talip hakkında neler biliyorsunuz?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Hatice (r.a.) ya da Ebu Talip hakkında neler biliyorsunuz?

Hz. Hatice Peygamber Efendimizin ilk eşi ve ilk Müslümanlardandır. Soylu bir aileden gelen, ticaret ile uğraşan güzel ahlak sahibi bir kadındır. Peygamberimiz ile ticaret yaparken karşılaşmış kırk yaşında iken evlenmişlerdir. Abdullah, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Kasım isimlerinde çocukları olmuştur.

Ebu Talip peygamberimizin amcasıdır. Peygamberimizin dedesi ölürken himayesini amcasına vasiyet etmiştir. Peygamberimize sahip çıkmış, seyahatlerinde bile yanında götürmüştür. Müşriklere karşı Onu hep korumuş, destek olmuştur. Ancak kendisi Müslüman olmamıştır.

Boykot yıllarında Müslümanların karşılaştığı zorluklar nelerdir?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Boykot yıllarında Müslümanların karşılaştığı zorluklarla ilgili bir araştırma yapınız ve edin­diğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İslamiyet’in gelişinin yedinci ile onuncu yılları arasında Mekke’de başını Ebu Cehil’in çektiği müşriklerin Haşimoğullarına karşı yaptığı baskıdır. Boykotla İslamiyet’in yayılışına engel olmak istediler. Haşimoğulları ile her türlü alışveriş kesildi, kız alıp verme olmadı, bütün beşeri münasebetler kesilerek zor durumda bırakmak istenildi. Boykot üzerine dayanışmalarını kolaylaştırmak üzere dağınık yerleşmiş olan Müslümanlar peygamberimizin amcasının mahallesine taşındılar. Müşrikler mahalleyi gözleyip erzak girişine engel oldular. Çarşı ve pazarda Müslümanların yollarını kestiler. Müslümanlar yiyecek bir şey alamadan geri döndüler. Bazı zamanlar ağaç yaprakları ile karınlarını doyurdular. Aç kalan çocukların feryatları sokak sonundan duyuluyordu. Amaçları zor durumda kalan Müslüman halkın teslim olmalarıydı.

Hz. Hamza (r.a.) ya da Hz. Ömer (r.a.) hakkında neler biliyorsunuz?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Hz. Hamza (r.a.) ya da Hz. Ömer (r.a.) hakkında neler biliyorsunuz?

Hz. Hamza peygamberimizin amcası aynı zamanda süt kardeşidir. İlk Müslümanlardandır. Peygamber Efendimizi hep korumuştur. Güçlü ve cesur olduğundan Allah’ın aslanı olarak bilinir. Müslümanlığı kabul etmesiyle daha geniş çevreye yayıldılar. Peygamberimiz ile birçok savaşa katılıp kazandılar. Uhud savaşında vahşinin mızrak darbesi ile şehit olmuştur.

Hz Ömer İslam’ın en amansız düşmanlarından biri iken Müslüman olmuştur. Müslüman olduktan sonra Kabe’de açıktan namaz kılmıştır. Peygamberimizin en iyi dostlarından aynı zamanda da dört halifeden biridir. Adaleti ile bilinir. Peygamberimiz ile birçok sefere katılmıştır. Fars bir kölenin hançeri ile vefat etmiştir.

Peygamberimizin (s.a.v.) “Ey amca! Allah’a yemin ederim ki Güneş’i sağ elime Ay’ı sol elime koysalar yine de davamdan dönmem.” sözünü İslam davasındaki samimiyeti ve kararlılığı açısından yorumlayınız.

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Peygamberimizin (s.a.v.) “Ey amca! Allah’a yemin ederim ki Güneş’i sağ elime Ay’ı sol elime koysalar yine de davamdan dönmem.” sözünü İslam davasındaki samimiyeti ve kararlılığı açısından yorumlayınız.

Müşrikler yaptıkları eziyet ile İslam’ın yayılışına engel olamayınca Peygamber Efendimize makam, para, mal, mülk vaadinde bulunarak davasından vazgeçmesini istediler. Ancak Peygamber Efendimiz imkansız olanı bile yapacak olsalar, güneş ve ay’ a bile hükmedip bana verseler vazgeçmem diyerek kararlılığını ortaya koymuştur. Yani verebileceklerinin üstündeki durumları dahi beni vazgeçiremez demiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’a açıktan davetine başladığında Mekkelilerin tepkisi ne olmuştur?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’a açıktan davetine başladığında Mekkelilerin tepkisi ne olmuştur?

Açıktan davete başlayınca Mekkeli müşrikler Müslümanlara baskı ve şiddet uyguladılar. Peygamberimiz ile alay ettiler, hakaret ettiler. İslam’ı anlatmasına engel olmaya çalıştılar. Peygamberimizi kendi başına bırakmak, cemiyetten uzaklaştırmak için uğraştılar, onu ciddiye almadılar. Her türlü iftirada bulundular. Şair, sahir, kahin dediler. Yollarına dikenler döşeyip, namaz kıldıkları yerlere mundar şeyler attılar. Bütün bu zorluklara rağmen peygamberimiz tebliğe devam etti.

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı yayarken ne gibi zorluklar yaşamıştır?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 4.Ünite Hz. Muhammed’in Hayatı Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı yayarken ne gibi zorluklar yaşamıştır?

Peygamberimize peygamberlik vazifesi verildiğinde tarihin en karanlık dönemi idi. Cemiyeti bu karanlıktan kurtarma görevi alan Peygamber Efendimiz Mekkeli müşriklerin tepkisi çekmemek için önce yakınlarından başladı İslam’ı davete. Onlara İslam dinini, gereklerini anlatarak Müslüman olmalarını sağladı. Gizli olarak toplanıp ibadet ettiler. Açıktan davete başlayınca Mekkeli müşrikler Müslümanlara baskı ve şiddet uyguladılar. Peygamberimiz ile alay ettiler, hakaret ettiler. İslam’ı anlatmasına engel olmaya çalıştılar. Peygamberimizi kendi başına bırakmak, cemiyetten uzaklaştırmak için uğraştılar, onu ciddiye almadılar. Her türlü iftirada bulundular. Şair, sahir, kahin dediler. Yollarına dikenler döşeyip, namaz kıldıkları yerlere mundar şeyler attılar. Bütün bu zorluklara rağmen peygamberimiz tebliğe devam etti.

Zararlı alışkanlıklardan korunmak için neler yapılabilir?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Zararlı Alışkanlıklar Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Zararlı alışkanlıklardan korunmak için neler yapılabilir?

Zararlı alışkanlıklardan korunmak için öncelikle arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı kurduğumuz kişileri seçerken dikkatli davranmalıyız. Diğer kişilerin de sadece deneme yönündeki tekliflerini kabul etmemeliyiz. Bu alışkanlıkların zararlarını okuyarak gözlemleyerek farkındalık oluşturmalıyız. Sıkıntılarla baş etme yöntemi değil tam tersi daha büyük bir sıkıntı olarak görmeliyiz. Boş kalmayıp kendimize güzel alışkanlıklar edinmeliyiz. Spor yapmak bedeni zararlı alışkanlıklardan uzak tutar.

 

Alkollü içki içmenin ve uyuşturucu kullanmanın kişiye ve topluma ne gibi zararları vardır?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Zararlı Alışkanlıklar Ünitesi ödev sorularından birisi

Alkollü içki içmenin ve uyuşturucu kullanmanın kişiye ve topluma ne gibi zararları vardır?

Alkol ve uyuşturucu beden ve ruh sağlığına zarar verir. Beyin ve sinir hücrelerini uyuşturarak kullanılmaz hale getirir. Refleksleri zayıflatır. Kalp, mide başta olmak üzere birçok organımızın hasar almasına sebep olur. Aile ve sosyal çevremizde telafisi zor durumların yaşanmasına sebep olarak aile ve sosyal çevre bağlarına zarar verir. Okul, iş, aile, arkadaş çevremiz ile olan ilişkilerimize zarar verir. Bağımlılık yaptığı için geriye dönüşü çok zordur. Maddi olarak zor duruma düşürebilir.

İslam dini kumar oynamayı niçin yasaklamıştır?

6.sınıf FCM Yayıncılık Din Kültürü Dersi 3.Ünite Zararlı Alışkanlıklar Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İslam dini kumar oynamayı niçin yasaklamıştır?

Kişinin emek harcayarak değil şans üzerine kazanç elde ettiği kötü bir alışkanlıktır. Kumar hırs duygusunun etkisi ile aile hayatına, sosyal ilişkilere zarar verir. Bağımlılık yaparak ruhsal sağlımızı bozar. İslam dini para karşılığı oynanan oyunları emeksiz kazanç ve kişilere vereceği zararlardan dolayı yasaklamıştır.