Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü sizce ne anlama geliyor?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü sizce ne anlama geliyor? Bu hak ve özgürlük sizce ne anlama geliyor?

Katılım hakkı: bence, kişilerin kendilerini ilgilendiren konularda hiçbir baskı altında kalmadan özgürce seçim yapabilmesi, kendi iradesini ortaya koyabilmesi anlamına geliyor.

Düşünce özgürlüğü: Bence, kişilerin aklından geçeleri, kendileri ve gelecekleri ile ilgili konularda düşüncelerini özürce açıklayabilmesi ve bunları anlatabilmesi anlamına geliyor.

 • Bu hak ve özgürlüğü nasıl kullanıyorsunuz?

Katılım hakkı: Sınıf başkanlığı ve öğrenci temsilciliği seçimlerine katılarak, oy vererek.

Düşünce özgürlüğü: Evde benimle ilgili konulara fikrimi söyleyerek, okulda kulüp çalışmalarında düşünceleri açıklayarak, arkadaşların arasında okuduğum ve izlediğim şeylerle ilgili fikirlerimi söyleyerek.

 • Bu hak ve özgürlük olmasaydı neler olabilirdi?

Katılım hakkı: Bizi yöneten veya temsil eden kişiler belirli kişilerin arasından seçilir, çoğunluğun kararı olmadığı için baskı ortamı oluşabilir.

Düşünce özgürlüğü: Yeni fikirler ortaya çıkmaz, sürekli olarak olduğumuz yerde sayarız. İnsanlar düşüncelerini açıklayamadıkları için kendilerini değersiz ve işe yaramaz hissedebilir.

“Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir” sözünü açıklayınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir” sözünü açıklayınız.

Bir insanın özürlülüğünün en önemli göstergesi düşüne bilmesi, kendisi hakkından kararlar verebilmesi ve bunları ifade edebilmesidir. Eğer bir kişi aklından geçen düşüncüleri ve fikirleri çevresi ile paylaşamıyorsa, buna izin verilmiyorsa o kişi fiziksel olarak özgür görünse bile aslında köle hayatı yaşıyor demektir. Bir insan düşüncelerini özgürce açıklayabildiği ölçüde özgürdür.

Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü ile ilgili slogan yazınız. Afiş hazırlayınız

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü ile ilgili sloganlar yazarak, resim ve fotoğraflar da kullanarak bir afiş hazırlayınız.

Özgürlüğünden vazgeçme, Sen de fikrini söyle!

İnsan, hakları ve düşünceleri ile vardır.

Hakkını kullan, geleceğine karar ver.

Düşüncelerini özgür bırak!

Fikrini söyle, geleceği renklendir.

Örnek olarak aşağıdaki şeklide bir afiş hazırlanabilir.

Siz okulda katılma hakkınızı nasıl kullanıyorsunuz?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Siz okulda katılma hakkınızı nasıl kullanıyorsunuz? Örnek veriniz.

Okulda katılım hakkımı; öğrenci temsilcisi ve sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olarak veya beğendiğim arkadaşıma oy vererek, kulüp çalışmalarının öğrencilere duyurulması ve etkinlik önerileri sunulması için fikirler önererek kullanıyorum.

Anayasamız ile çocuk haklarına dair sözleşmedeki maddeleri karşılaştırdığınızda hangi benzerlikleri görüyorsunuz?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Anayasamızın yukarıdaki maddeleri ile çocuk haklarına dair sözleşmedeki maddeleri karşılaştırdığınızda hangi benzerlikleri görüyorsunuz?

Anayasamız ve çocuk haklarına dair sözleşme ile yaşam hakkı, sağlık hakkı, düşünce özgürlüğü, eğitim hakkı, insanların yaşına, cinsiyetine ve gücüne ayrımcılığa uğramaması güvence altına alınmıştır. Çocuk haklarına dair sözleşmede çocukların oyun hakkı korunmuş, anayasa da ise haberleşme ve çalışma hakkı sosyal hayata dair haklar da koruma altına alınmıştır.

Hak ve özgülüklerimizden hangilerini biliyorsunuz?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Katılım Hakkı Ve Düşünce Özgürlüğü etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Hak ve özgülüklerimizden hangilerini biliyorsunuz? Bu hak ve özgürlüklere sahip olmak sizce neden önemlidir?

Sahip olduğumuz hak ve özgürlükler: yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, seyahat hakkı,  düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ibadet hakkı, özel yaşam gizliliği hakkı, ekonomik haklar şeklinde sıralanabilir. Bu hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu haklara sahip olmak insanın bir kişiliği ve düşüncesi olmasını, o kişinin hür ve özgür olmasını sağladığı için vazgeçilmezdir. İnsanın kendi yaşamı ve çevresi konusunda söz sahibi olması, bu haklarını özgürce kullanabilmesi ve yaşadığı toplumun için bir birey olarak var olmasını sağladığı için tüm bu hak ve özgürlüklere çok önemlidir.

Yaşadığınız yerin problemlerini, ilgili yönetim birimini ve çözüm önerilerinizi yazınız.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Yaşadığım Yer ve Yönetimi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki tablonun ilk sütununa yaşadığınız yerin problemlerini (eğitim, sağlık, ulaştırma, çevre gibi) yazınız. İkinci sütuna problemin çözümünün hangi yönetim biriminin ya da birimlerinin görevi olduğunu yazınız. Sağdaki sütuna ise nasıl çözülebileceği ile ilgili önerilerinizi yazınız.
Problemler Yönetim birimleri Çözüm önerileri
Çocukların sokakta, araç trafiğinde oynaması Belediyeler Yeni parklar yapılarak
Okullardaki sınıf ve sıraların yenilenmesi Valilik Okulların yeniden yapılarak sınıflardaki eski ve kullanışsız eşyaların yenilenmesi
Kar yağdığında sokakların buzlu kalması ve vatandaşların düşerek yaralanması Belediyeler Sokakların ve caddelerin tuzlanarak buzlanmasının engellenmesi
İhtiyaç sahiplerinin durumları Valilik İhtiyaç sahiplerine maddi olarak yardım sağlanması

 

Çalışmalardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Yaşadığım Yer ve Yönetimi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Haberlerde belediyenin hangi görevlerinden bahsediliyor?

Gecekonduları yıkarak “Halkın planlı ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını temin” edilmiş, düzenlenen kurslar ile halkın “Eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine destek” verilmiş, yaptığı parklar ile “Parklar inşa ederek, bunların bakımını” sağlamıştır.

2.Sizin çevrenizde benzer çalışmalar yapılıyor mu? Örnek veriniz.

Çevremizde belediye tarafından birçok hizmet veriliyor. Ücretsiz meslek edindirme kursları ve müzik aleti çalma kursları düzenleniyor. Mahallemizdeki parkın temizliği ve oyuncakların yenilenmesi yapılıyor.

3.Çalışmalardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Neden?

Bu çalışmalardan en çok yeni parkların yapılması dikkatimi çekti. Çünkü biz çocukların mahallemde rahatça oynayabileceği yer olarak sadece parklar var ve bunların sayısının artması gerektiğini düşünüyorum.

Valinin görevlerinden hangisi sizce daha önemlidir?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Yaşadığım Yer ve Yönetimi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Valinin görevlerinden hangisi sizce daha önemlidir? Neden?

Bence valinin önemli görevi “Halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaktır.” Çünkü insanların temel ihtiyaçlarının başında güvenlik gelir. Güvenliğin sağlanamadığı bir ortamda kargaşa ve kavgalar yaşanır. Toplum düzeni bozulur.

 • Yandaki görselleri inceleyerek belediyenin halka hangi hizmetleri verdiğini söyleyiniz.

Belediyeler; şehrin altyapı ve kanalizasyon hizmetleri, toplu taşıma hizmetleri, itfaiye hizmeti, içme suyu sağlanması hizmeti, park yapımı ve çevre temizliğinin yapılması hizmeti gibi alanlarda halka hizmet verirler.

Sizin çevrenizde de benzer çalışmalar yapılıyor mu?

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite ETKİN VATANDAŞLIK, Yaşadığım Yer ve Yönetimi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Sizin çevrenizde de benzer çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi kurumlar yapmaktadır?

Bizim mahallemizde de asfaltlama, kaldırım çalışmaları, parkların temizliği ve çöplerin toplaması gibi çalışmalar yapılıyor. Belediyeye bağlı ekipler bu çalışmaları yürütüyor.

 • Bu tür çalışmaları yapan kurumların olmaması durumunda ne gibi sorunlar yaşanabilir?

Bu tür çalışmalar yapılmazsa; yollarımız bozuk olduğu için arabalar sürekli sorun yaşar, yayaların yürüyebileceği kaldırımlar yapılmazsa vatandaşlar yolda yürümek zorunda kalır ve yaralanabilirler. Parklar temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa pislikten parklar kullanılamaz duruma gelir.