Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Ülkemizde yükseltinin sıcaklık, ulaşım, ekonomi ve nüfus dağılışı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Yükseltinin az olduğu yerlerde sıcaklık yüksek, ulaşım kolay, ekonomi gelişmiş, nüfus yoğundur.

Yükseltinin fazla olduğu yerlerde sıcaklık düşük, ulaşım zor, ekonomi gelişmemiştir, nüfus seyrek dağılır.

Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin etkili olması, bu iklim tiplerinin görüldüğü yerlerdeki insanların yaşamlarını nasıl etkilemektedir?

İklim özellikleri insanların yaşam şartlarını etkiler. Tropical iklimler sürekli sıcak yerlerdir. Tarımsal faaliyetler yönünden gelişmiştir. Kutup iklimleri hep soğuktur. Giyilen kıyafetler, yapılan evler iklim özelliklerine göre tercih edilir. Çöl ortamında su imkanları kısıtlıdır. Tarımsal faaliyetler kısıtlıdır. Akdeniz iklimi turizm açısından uygundur. Yapılan ekonomik faaliyetler iklim tipine göre değişiklik gösterir.

Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyetler neler olabilir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yapılan ekonomik faaliyetler neler olabilir?

Akdeniz ikliminde kışlar ılık yazlar sıcak ve kurak geçer. Akdeniz iklimi tarım için elverişlidir. Kış şartlarında seracılık yapılır. Turizm için uygundur. Hayvancılık, madencilik, ormancılık ayrıca yapılabilecek olan ekonomik faaliyetlerdir.

Nüfus dağılışına etki eden faktörleri yazınız.

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfus dağılışına etki eden faktörleri yazınız.

-yer şekilleri

-iklim

-verimli arazi

-sanayileşme

-turizm

-tarım

-ulaşım

-yer altı kaynakları

Nüfusu az olan illerin genel özellikleri nelerdir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfusu az olan illerin genel özellikleri nelerdir?

Arazisi yüksek, verimsiz topraklar

İklim şartları çetin

Ulaşım zor

İş imkanı yok

Sanayii, ticaret, turizm gelişmemiş olması

Nüfusu en yoğun olan illerimiz hangileridir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Nüfusu en yoğun olan illerimiz hangileridir?

Nüfusu en yoğun olan illerimiz İSTANBUL-ANKARA-İZMİR-BURSA-ANTALYA

Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde ev yapımında genellikle ahşap malzemelerinin tercih edilme nedeni sizce ne olabilir?

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesimlerinde ev yapımında genellikle ahşap malzemelerinin tercih edilme nedeni sizce ne olabilir?

Karadeniz de ev yapımında ahşap tercih edilme sebebi ahşap malzemenin bol olmasıdır. Çam, kayın, ladin ev yapımı için uygun malzemelerdir. Kırsal ormanlık alanlarda ahşap malzeme tercih edilir.

İç Anadolu da bulunan dağ ve ovaların isimlerini yazınız.

5.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi ödev sorularından birisi

  • İç Anadolu da bulunan dağ ve ovaların isimlerini yazınız.

Elmadağ-hınzır dağ-akdağ-hasan dağ-tecer-erciyes-karacadağ-karadağ-melendiz

Ovalar: Aksaray-Ankara-Develi-Kayseri-Sakarya-Eskişehir

İç Anadolu da bulunan akarsu isimlerini yazınız.

Porsuk çayı-delice-kızılırmak-sakarya nehri

İç Anadolu da bulunan göl ve plato isimlerini yazınız.

Akşehir-eber-seyfe-yay gölleri

Obruk-cihanbeyli-bozok-yazılıkaya-haymana-uzunyayla platoları

Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir?

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Büyük kentlerde nüfusun artmasının nedenleri neler olabilir?

Nüfusun dağılışını etkileyen bir takım faktörler vardır. Beşeri faktörler nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerdendir. Sanayi, ticaret , turizm ve tarımın gelişmiş olması ekonomik hayatı geliştirir, iş bulma imkanını arttırır. Dolayısıyla büyük kentlerde iş bulma imkanının fazlalığı nüfus artışına neden olur. Ayrıca yükselti ve engebenin azlığı, ılıman iklim gibi faktörlerde büyük kentlere göçe neden olur.

Sadece kuzey yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

6.sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Dersi 3.Ünite Yeryüzünde Yaşam Ünitesi ödev sorularından birisi

  • Sadece kuzey yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

KUZEY AMERİKA KITASI

AVRUPA KITASI

ASYA KITASI

Sadece güney yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

GÜNEY AMERİKA KITASI

ANTARTİKA KITASI

AVUSTURALYA KITASI

OKYANUSYA KITASI

Her iki yarım kürede yer alan kıtaları yazınız.

AFRİKA KITASI