Hayvanlarla ilgili bir masal anlatınız.

3.sınıf Türkçe MEB YAYINLARI dersi için verilen 3. TEMA ERDEMLER Ormanlar Kralı hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Hayvanlarla ilgili bir masal anlatınız.

Aşağıdaki link üzerinden kendi yazdığımız masalı yazabilir veya alıntı yaptığımız  alttaki diğer masalı yazabilirsiniz.

Sevdiğiniz hayvanları konu alan bir masal yazınız.

SİNYAL BAYRAKLI GEYİKLER

Bir zamanlar boy boy ağaçları, her türden hayvanlarıyla koskocaman bir orman varmış. Orman kocaman olmasına kocamanmış ya çocuklar, yine de nedense hayvanlara dar geliyormuş. Nereden mi çıkardım bu sonucu? Nereden olacak ikide bir birbirlerine saldırmalarından, kavga etmelerinden.

Ama günlerden bir gün, avcılar ormanı, ormandaki av hayvanlarını keşfedince, iş değişmiş tabii. Hepsini almış bir korku, bir düşünce. Önce tavşanlar, “Eğer birleşip bu işe bir çare bulamazsak avcılar soyumuzu yok edecek” diye basmışlar yaygarayı. Sincapların, geyiklerin korkusu da tavşanlardan az değilmiş. Hatta onlardan daha çok korkuyorlarmış. O yüzden de bütün orman halkı tavşanların birleşelim çağrısına katılmış. Hop hop tavşan, “Arkadaşlar” diye başlamış söze. “Bizi güçsüz bırakan avcıların gelişini göremememiz oluyor. Eğer onların ormana girdiğini daha önceden duysak, görsek hepimiz iyice saklanırız. Avcılar ormanı bizim kadar tanıyamazlar. O yüzden de bizleri dünyada bulamazlar”. Tavşanın söyledikleri gerçekten de doğruymuş. Bir gözcü bu işi pekala halledermiş. Halledermiş ya, önemli olan bu değilmiş ki. Önemli olan gözcü olacak hayvanmış. Ne tavşan, ne sincap, ne de tilki ve kurt gözcülük görevini üstüna almak istiyormuş. Tavşan, “Sesim gür değil ki, size avcıların geldiğini bildireyim” diyormuş. Kurt, “Benim sesim gür olmasına gür ama, sesimi duyan avcı yerimi anlayıca ben nasıl canımı kurtaracağım” diye savunuyormuş kendini. Geyik bakmış olacak gibi değil, “Bu işi ben üstüme alıyorum. Aslında ikiniz de haklısınız. Tavşanın sesi çıkmaz. Kurdun sesi gürdür ama canını tehlikeye sokmaz. Bu işi ben sessiz ve tehlikesizce yapabilirim sanıyorum. Avcıları görünce kuyruğumu havaya kaldırır sallarım. Hepiniz de görür saklanırsınız” demiş. Bu teklif önce hepsinin hoşuna gitmiş. Biraz daha düşününce, “Ama kuyruğunun püskülleri koyu renk. Onun için de görmek çok zor” sesleri yükselmiş. Doğru söze ne denir? Geyik de, bu doğru söze söyleyecek bir şey bulamamış. “Haklısınız. Kuyruğumdaki tüyler beyaz olsaydı derdimiz kalmazdı. Ama değil işte” demiş. Av hayvanları yine kara kara düşünmeye başlamışlar. Ne kadar düşünmüşler orasını bilmem ama çocuklar sonunda geyiğin, “Buldum” diye bağırmasıyla yerlerinde bir karış havaya fırlamışlar. Sonra da hep bir ağızdan, “Ne buldun çabuk söyle” diye bağırmışlar. Geyik, “Bütün terslik kuyruğumdaki tüylerin beyaz olmamasında değil mi? Yani kuyruğumdaki tüyleri beyaza boyarsak her şey hallolacak değil mi?” demiş. Av hayvanları bu kadar basit bir şeyi nasıl düşünemediklerine bir süre şaşmış, geyiği kutlamışlar. Sonra da zaman kaybetmeden ormandaki bazı bitkileri toplayıp taşla ezmişler, geyiğin kuyruğuna sürmüşler. Geyik akşama doğru kuyruğunu temizlediğinde bir de ne görsün? Kuyruğunun ucundaki püsküller bembeyaz değil mi?! Eh artık varın siz düşünün geyiğin ormandaki av hayvanlarının sevincini. O gün törenle geyiğe gözcülük görevi verilmiş.

Ertesi gün uzaktan avcıları gören geyik hemen beyaz püsküllü kuyruğunu havaya dikmiş. Sonra da iki yana sallayarak yuvasına doğru kaçmaya başlamış. Havada bembeyaz bir şeyin iki yana salladığını göre ormandaki av hayvanları “Geyik sinyal veriyor. Avcılar geliyor. . Saklanalım” diye bağrışmışlar. O günden sonra, beyaz kuyruklu geyiklere SİNYAL KUYRUKLU GEYİK’ler denmiş çocuklar. Ansiklopediler, kitaplar, onları hep “sinyal kuyruklu geyikler” diye anmış.

Alıntı: https://oya.fisek.net/masallari/diger-hayvan-masallari/sinyal-bayrakli-geyikler/

Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Okland Adası Bir Sonraki Derse Hazırlık sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.

Bu konu için Urfa’yı anlatan aşağıdaki iki farklı gezi yazımızdan beğendiğiniz kullanabilirsiniz.

https://www.odevde.com/arastirdiginiz-bolgeyi-tarihi-ve-turistik-acidan-tanitan-bir-yazi-yaziniz/

https://www.odevde.com/gezi-yazisi-yaziniz-odcu-haftasi-senlikleri/

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. Bu Nehir Bizim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. Bu Nehir Bizim metni:

1)Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
2)Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
3)Fabrika on yıldır buradaydı.
4)Bizim nehrin suyu bir başka akar.
5)Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

a)Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?

– 1, 2 ve 3. cümlelerin doğruluğu ve yanlışlığı araştırılabilir.

b)Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?

– 4 ve 5. cümleler kişisel görüş bildiriyor.

c)“Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.

– Dördüncü gün kaymakamlığa gittiklerinde televizyoncular da oradaydı.

– Akşam televizyonlarda kendilerini seyrettiler.

 • Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Galiba haklı çıkacak.
Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

 • Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir?

Kelimelerin kökleri:  hak /  güven /  gazete

Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Kelimenin kökü ile tamamı arasında anlamca bir ilişki yoktur. Köklere gelen çekim ekleri, yapım ekleri ile basit/türemiş/birleşik farklı anlamlara gelen sözcükler oluşturulabilir.

İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?

Yukarıdaki bilgilerde alıntı yapılan kaynak belirtildiği ve kaynak olarak gösterilen sayfadan bilgilerin doğruluğu teyit edilebileceği için güvenebiliriz. Bir de kaynak TEMA Vakfı’nın resmi sitesi olduğu için güvenebiliriz.

 • Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?

İnternette araştırma yaparken yazılanlar için kaynak gösterilen siteler ile üniversitelerin “edu” uzantılı ve resmi devlet kurumlarının “gov” uzantılı sitelerden yararlanmaya çalışıyorum.

 • Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?

Yazılar için kaynak gösteriliyorsa güvenebiliriz. Siteler gov ve edu uzantılıysa güvenilirdir.

Bu Nehir Bizim metnini değerlendiriniz.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.

Metinde çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için yapılanları beğendim. Olayların kurgusu ve akıcılığı okurken beni sıkmadı. Sorunun çözümü için neler yapılması gerektiği anlatılmış fakat çevreyi kirletenlerin gördükleri ceza veya yaptırımlar anlatılmamış. Metinde çevreyi kirletmenin cezasız kalmayacağı, kirletenlere nasıl bir ceza verildiği de anlatılsaydı daha bilgilendirici bir hikaye olurdu.

Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor? Bu Nehir Bizim metni

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor? Bu Nehir Bizim metni

– Bu Nehir Bizim metninde bir olay anlatılıyor.

 • Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?

– Metinde geçen olaylar gerçek olabilir.

 • Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?

Olaylar gerçekte olabilir, yazarın kurgulaması da olabilir. Kişi adları olsa da fabrikanın adı, hangi ilçede olduğu gibi detay bilgiler olmadığı için bunu araştırıp bilgilerinin doğruluğunu teyit edemeyiz.

 • Okuduğum metnin türü:

Bu Nehir Bizim metninin türü: Hikaye dir.

Furkan, Ömer ve Sinan Bey’in benzer ve farklı yönleri nelerdir

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.

Furkan’ın özelliği: azimli ve kararlı bir kişi olması

Ömer’in özelliği: zor güvenen bir kişi olması

Sinan Bey’in özelliği: mütevazı, sözünde duran bir kişi olması

Hepsinin ortak özelliği: çevreyi seven kişiler olması

“Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız” konulu bir konuşma yapınız.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

Yalnız / ama / fakat / lakin / ancak

Bizler içinde yaşadığımız doğanın bir parçasıyız. Doğayı ve çevreyi korumak hem kendi geleceğimiz hem de dünyanın geleceği için gereklidir. Lakin insanoğlu olarak çevreyi en fazla kirleten canlı türü bizleriz. Ama çevre için yapılması gerekenleri düşünecek ve hayata geçirecek olanlar da yine bizleriz.

Doğayı ve çevreyi korumanının ilk adımı onu kirletmemek, ona zarar vermemektir. Bunun için öncelikle okullarda olmak üzere toplumsal farkındalık oluşturulacak eğitim programlarının uygulanması gerekir. Ancak bu sayede ekolojik farkındalığın oluşması ve duyarlılığın arttırılması sağlanabilir. Çevre kirliliğinin önlenmesi için bireylerin ve devletin yapabileceği farklı işler vardır. Vatandaşlar olarak bizler: evlerimizde oluşan atıkları cam, plastik, kağıt ve evsel atıklar olarak farklı poşetlere koyabiliriz. Böylece atıkların geri dönüşüme gitmesini sağlayarak çevreyi daha az kirletmiş oluruz. Bireysel araçlarımızı kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak egzoz kirliliğinin sebep olduğu hava kirliliğinin azalmasına yardımcı olabiliriz. Apartmanlarımızda her daireyi ısıtan kombi kullanmak yerine merkezi ısıtma sistemleri kurdurarak hava kirliğinin azalmasını sağlayabiliriz. Ozon tabakasının incelemesine sebep olan kloroflorokarbonlar (CFC) içeren sprey ve deodorantların kullanmayarak doğayı koruyabiliriz. Lakin bizlerin vatandaşlar olarak yaptıklarının yanında Devletin de çevre kirliliğine karşı yapması gerekenler vardır. Çünkü çevreyi en çok kirleten etken sanayi kuruluşlarıdır. Bunun için fabrikaların yerleşim yerlerinin dışına kurulması en başta yapılması gereken şeydir. Fabrika bacalarına ve atık su çıkışlarına filtre ve arıtma sistemlerinin kurulması yasalar ile zorunlu hale getirilmelidir. Yapılacak denetimler ile bu kurala uymayan fabrikalara ağır cezalar verilmeli uymazlar ise kapatılmalıdır. Enerji üretimi için kömür ve doğal gaz kullanmak yerine rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların kullanımı teşvik edilmelidir. Tarımsal alanlarda kullanılan ilaçların ve gübrelerin toprağı kirletmesini önlemek için bunların kullanımı sınırlandırılmalı ve organik tarımı teşvik eden programlar oluşturulmalıdır. Ormanların korunması ve sayılarının arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.

Vatandaşlar ve devlet el ele vererek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için çaba gösterilmelidir. Ancak bu şekilde onlara karşı olan sorumluluğumuz yerine getirmiş oluruz.

Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?

– Fabrika sahibi ile görüşüyorlar. Sonuç alamayınca evleri ziyaret ederek fabrikanın sebep olduğu kirliliği anlatıp imza topluyorlar.

 • Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?

– Furkan ve arkadaşları öncelikle sorunu yerinde çözmeye çalışarak fabrika sahibi ile görüşüyorlar. Sonuç alamayınca durumu şikâyet etmek için imza topluyorlar. İmzalar ve su analiz raporları ile kaymakamlığa başvuruyorlar. Bence bu planlama herkes tarafından kabul edilebilir güzel bir uygulamadır. Çünkü soruna çözüm bulmak için uğraşmışlar ve sonuç alamayınca da yasal hakları olan şikâyet hakkını kullanmışlardır.

 • Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

– Furkan ve arkadaşlarının çevre kirliğine karşı duyarlı olmaları, kararlı olmaları ve zorluklar karşısında yılmamaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.

 • Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?

– Sinan Bey, verdiği sözlerde durarak onların güvenini kazanıyor.

 • Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?

– Sinan Bey de çocukluğunda o nehirde yüzdüğü ve kirlenmesinden rahatsız olduğu için çocuklara yardımcı olmuştur.

Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?Bu Nehir Bizim metni.

5.sınıf Türkçe ANITTEPE YAYINCILIK dersi için verilen 3. TEMA DOĞA VE EVREN Bu Nehir Bizim Dikkat edelim sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?Bu Nehir Bizim metni.

– Metinde geçen şahıslar: Furkan, fabrika sahibi, güvenlik görevlisi, Sinan Bey, Ömer, kaymakam.

 • Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

– Metindeki olaylar bir ilçede ve geçmiş zamanda geçmektedir.

 • Olaylar nasıl başlamıştır?

– Olaylar Furkan ve arkadaşlarının nehrin yukarısına yüzmeye gittiklerinde fabrikadan çıkan kocaman borularla nehre pis suyun döküldüğünü görmeleri ile başlıyor. Fabrika görüştükleri kişiler onları dinlemeyince onlar da bu duruma çözüm bulmak için imza toplamaya karar veriyorlar.

 • Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?

– Fabrika sahibinin oğlu Sinan Bey’in Faruk ve arkadaşlarının çabalarını desteklemesi ve olanları haber yapması ile kaymamak konunun takipçisi olacağının sözünü veriyor.