Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Bölgenize ait bir efsaneyi anlatınız.

İstanbul için Kız Kulesi’nin efsanesini anlatan aşağıdaki link üzerinden efsane yazılabilir.

https://www.odevde.com/bolgenize-ait-bir-efsaneyi-arastiriniz-kiz-kulesi-efsanesi/

Ankara için şehrin kuruluşunu anlatan aşağıdaki efsane yazılabilir:

Eski çağlarda Frigya uygarlığının kralı Midasa rüyasında ilahi bir ses duyar. “Durma, kalk topraklarında bir gemi çapası ara. Onun bulunduğu yere bir şehir kur. Bu şehir sana mutluluk getirecektir.”  Bu sesi ilahi bir işaret olarak kabul eden Kral Midasa, adamlarına topraklarında olduğunu düşündüğü gemi çıpasını aramak üzere görev verir. Günümüzde Ankara Kalesi’nin bulunduğu yerde kralın adamları gemi çapasını bulurlar. Kral Midasa burada bir şehir kurar ve adını gemi çapası anlamına gelen Anker ya da Ankira koyar. Bulunan gemi çapası şehirde kurulan tapınakta şehrin simgesi olarak uzun yıllar saklanır.

Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın “Kazan Öldü” fıkrasını yazınız.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Görsellere göre Nasrettin Hoca’nın fıkrasını yazınız.

Nasrettin Hoca’ya bir gün kazan lâzım olmuş. Gitmiş komşusundan almış, fakat kazanı geri verirken içinde küçük bir kazan ile birlikte  vermiş. Bunu gören komşusu:

– Hoca bu içindeki tencere ne oluyor? diye sormuş. Hoca:

– Kazan doğurdu komşu, demiş.

Bu durum komşunun çok hoşuna gitmiş. Bir süre sonra Nasrettin Hoca’ya yine kazan lazım olmuş, komşusuna gitmiş ve istemiş. Komşusu memnuniyetle vermiş. Fakat aradan günler, haftalar geçmesine rağmen Nasrettin Hoca kazanı geri vermemiş. Bunun üzerine komşusu Nasrettin Hoca’ya gidip kazanını istemiş. Komşusu:

– Hoca bizim kazan ne oldu? diye sormuş. Nasrettin Hoca üzgün bir ses tonuyla:

– Komşu hiç sorma! Senin kazan öldü. Bu zamana kadar size söylemeye dilim varmadı, demiş.

Komşusu:

– Ne demek hoca? Hiç kazan ölür mü? Demiş. Hoca:

– Neden ölmesin? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? demiş.

Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Tırnak işaretinin (“ ” ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

1.Başkasının konuşmasından aktarılan sözler tırnak içine konur.
2.Özel olarak vurgulanmak istenen sözler kelimesi tırnak içine alınır.

(2) Öğretmenimiz “kültür” üzerinde durdu.

(1)Babamın “Her zaman dürüst ol.” sözünü hiç unutmam.

 • Siz de tırnak işaretinin kullanım alanına uygun bir cümleler yazınız.

– Annem kızgın bir ses tonu ile “Beni gün içinde mutlaka ara.” dedi. (1)

– Kardeşim sitemkâr bir sesle “doğum gününü” hatırlattı. (2)

“Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” atasözü ne demek?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • “Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.” atasözü ne demek?

Bu atasözü “aile içinde edinilen görgü, eğitimin temelidir.” anlamında kullanılan bir atasözüdür. Çocuklar temel davranışlarını aile ortamında karşılaştıkları olaylar ve durumlar sonucu yaşayarak öğrenirler ve kişilikleri bu yönde gelişir. Kişiler ailelerinden aldıkları görgü ve eğitim ile karakterlerini oluştururlar ve bunları yaşamlarında uygularlar.

 • Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız.

Hem oğluyla hasret gidermeye hem de yeşil bağın içinde dinlenmeye karar verip, yola koyulmuş.

hasret gidermek deyiminin anlamı: özleme son vermek, kavuşmak

yola koyulmak deyiminin anlamı: gidilecek yere doğru yola çıkmak

Metinde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Metinde baba ve oğul arasındaki sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

Hep Büyük Efsanesi baba ile oğul arasındaki Sorun: Delikanlının, babasına kendine onun hediyesi olan bağdan bir salkım üzüm vermeye kıyamaması, cimrilik yapması

Çözüm: Bence delikanlı, babası bağın bakım işini tamamen kendine bıraktığı için ı tüm emeğin kendisine ait olduğunu düşünmüş ve bu nedenle cimrilik yapmış olabilir. Çözüm önerim: Babanın oğlu ile saha sık görüşmesi, ara sıra oğlunun yanına uğrayarak onunla sohbet etmesi, bağın bakımına ufakta olsa yardım etmesi olabilir.

Hep Büyük Efsanesi metninin konusu ve ana fikri nedir?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

Hep Büyük Efsanesi metninin konusu:

Bağları ve üzümleri ile ün yapmış bir babanın işleri oğluna bırakması ve oğlunun işlerin başına geçince cimriliği sebebiyle babasına bir salkım üzüm vermeye kıyamaması.

Hep Büyük Efsanesi metninin Ana Fikri:

Büyüklerimize karşı saygılı ve hürmetkâr olmalıyız, sahip oluğumuz şeylerde cimrilik yapmamalıyız.

 • Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Hep Büyük Efsanesi

Metin için; Cimrilik, Babanın bedduası, Kuşa Dönüşen Genç gibi başlıklar belirlenebilir.

 • Metnin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor?

Metin görselinde bakımlı bir bağ ve bağı ile ilgilenen kişiler görülüyor. Bu görseller metindeki babanın bağının bakımı ile ilgilenirken; delikanlının üzüm salkımlarının büyüklüğü ile ilgilendiğini anlatıyor. Bu Resimler babanın çalışkan ve fedakâr; delikanlının ise kibirli ve cimri özelliklerini yansıtıyor.

Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır? Hep Büyük Efsanesi.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

1.Metinde geçen olay nerede yaşanmıştır? Hep Büyük Efsanesi

– Olay ülkemizde, Ege Bölgesi’nde yaşanmıştır.

2.Üzüm yetiştiren adam, niçin en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak anılıyormuş?

– Üzüm yetiştiren adam en iyi cins üzümleri yetiştiren Üzümlerin pazara ulaştırılması ve satılması gibi işlerle daha fazla ilgilendiği için en iyi üzümleri yetiştiren kişi olarak tanınıyormuş.

3.Yaşlı adam, işlerini neden oğluna bırakıyor?

– Adam, yaşlandığı ve eskisi gibi çalışamaz olduğu için işlerini oğluna bırakıyor.

4.Delikanlının, babasına bir türlü üzüm getirememesinin sebebi nedir?

– Delikanlı, bağındaki üzümlerin hepsi büyük salkımlı olduğu ve babasına büyük salkım üzüm vermek istemediği için küçük salkım üzüm aramış bu nedenle babasına bir türlü üzüm getirememiştir.

5.Babası, oğlu üzüm getiremeyince ne söylemiş?

– Babası bir zamanlar sahibi olduğu üzümlerin bir tanesinin bile tadına bakamadığı için çok üzülmüş ve “ Kuş ol da, ’Hep büyük! Hep büyük!’ diye ötüver yaz kış!” diye oğluna beddua etmiştir.

Efsane, Bölge, Civar, Delikanlı, Hasret ne demek?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi etkinlik sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

Efsane

Tahminim: Olağan üstü olayların ve varlıkların anlatıldığı hikâyeler.

Anlamı: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâye, söylence

Cümlem: Dinlediğim Sarı Kız efsanesini çok beğenmiştim.

Bölge

Tahminim: belirli kriterlere göre belirlenmiş alan

Anlamı: Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka

Cümlem: Ülkemiz özelliklerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu gibi bölgelere ayrılmıştır.

Delikanlı

Tahminim: Ergenliğe ulaşmış genç insan

Anlamı: Çocukluk çağından çıkmış genç erkek

Cümlem: Kuzenim delikanlılık çağına gelince harçlığı arttı.

Civar

Tahminim: Bulunulan yere yakın olan yerler

Anlamı: Yakınında olan, Yöre

Cümlem: Bu civarda birçok okul var.

Hasret

Tahminim: birine veya bir şeye duyulan özlem.

Anlamı: Özlem, özleyiş.

Cümlem: Havalar o kadar soğuk ki, yaz sıcağına hasret kaldık.

Efsanelere inanmalı mıyız?

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Efsanelere inanmalı mıyız?

Efsanelerde olağanüstü olaylar ve varlıklar anlatıldığı için bence efsanelere inanmamalıyız. Fakat efsanelerin ortaya çıkmasında ve olayların anlatılmasında abartılar olsa da efsaneler bir konuda bilgi verdikleri ve hayat dersi içerdikleri için efsanelerden ders almalıyız.

 • Büyüyünce anne ve babanız için neler yapmak istersiniz?

Ben annem ve babamla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Büyüyüp kendi ailemi kurduğumda onlar ile beraber yaşayabileceğimiz büyük bir ev almayı isterdim. Onların yanında ve yakınında olmak hem bana hem de onlara iyi gelir diye düşünüyorum. Dedem ve ninem en büyük eğlencemiz torunlar derler. Benim annem ve babamın da torunları ile güzel zamanlar geçirebileceği bir hayat kurmak isterdim.

Bölgenize ait bir efsaneyi araştırınız. Kız Kulesi Efsanesi.

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ Hep Büyük Efsanesi hazırlık çalışmaları sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

 • Efsane nedir? Bölgenize ait bir efsaneyi araştırıp dosya kağıdına yazınız.

Sözlük anlamı olarak efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence demektir. İstanbul’ a ait en önemli efsanelerden biri “Kız Kulesi Efsanesi” dir. Bu efsane Hero ve Leandros Efsanesi olarak da tarih kaynaklarında yer almaktadır.

Kız Kulesi Efsanesi   / Hero ve Leandros Efsanesi

Efsaneye göre Roma döneminde yaşanan olayda: Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit’in rahibelerinden olan Hero Kız Kulesi’nde görev yapmaktadır. Hero, rahibe olduğu için evlenmesi, aşk yaşaması ve erkeklerle ilişkisi olması yasaklanmıştır.

Hiro, bir tören için kuleden karşı kıyıya geçer ve orada Leandros adında başka bir rahiple tanışır.  Hero ve Leandros birbirlerine ilk görüşte âşık olurlar. Tören sonrası Hiro kuleye döner. Yeniden görüşebilmelerinin tek yolu Rahip Leandros’un gece yüzerek kuleye gelmesi ve gizlice buluşmalarıdır. Hiro, gece olunca kulede bir fener yakar ve Leandros boğazın soğuk ve akıntılı sularında yüzerek kuleye ulaşır. Bir süre bu şekilde aşk yaşayan Hero ve Leandros çok mutludur. Bir gece Leandros sevgilisiyle buluşmak için sahile gelir. Rüzgârlı bir gecede boğazın soğuk sularında Leandros yüzmeye başlar. Fakat Hero’nun sevgilisine yol göstermesi için yaktığı fenerin rüzgârın etkisi ile sönmesiyle karanlık denizde yolunu kaybeden Leandros boğularak ölür. Sevgilisinin kendisine ulaşmak isterken gözleri önünde boğulmasına şahit olan Hero da yaşadığı acıya dayanamaz ve kendini boğazın sularına bırakarak hayatına son verir. Bu efsaneye dayanarak Romalılar burayı, Leandros Kulesi ismini vermişlerdir.