BALALAR

C羹mleleri veya ayn覺 g繹revdeki s繹zc羹kleri birbirine balayarak aralar覺nda anlam ilgisi kuran s繹zc羹klere denir.

襤LE – VE BALALARI

Ayn覺 g繹revdeki s繹zc羹kleri birbirine balar.

—Evin ve bah癟enin kap覺s覺 a癟覺kt覺.(Tamlayan)
—Bu radyo Adanada ve Mersinde yay覺n yap覺yor.(D.T)
—Akam arkada覺ma gideceim ve her eyi anlataca覺m.
—Cehennemle cenneti bu d羹nyada yaad覺k.(Nesne)
—Evle okul aras覺nda mekik dokuyor.(Tamlayan)
—Annesiyle babas覺 yar覺n bize gelecek.(zne)

Uyar覺:Biri bala癟 dieri edat olan iki 癟eit ile vard覺r.Bir c羹mlede ilenin yerine veyi getirebiliyorsak bala癟, getiremiyorsak edatt覺r.

—Bazen yand覺k bazen menekelerle s繹yletik.(Edat)
—Kazaklarla ceketi parayla ald覺m.(B-E)

DE BALACI

*Eitlik, gibilik anlam覺 katar.

—O filmi ben de seyrettim.
—Bence Asl覺 da bu iten anlam覺yor.

*Abartma anlam覺 katar.

—ocuun okuduu iir de iirdi hani.
—Ald覺klar覺 araba da araba yani.

*K羹癟羹mseme anlam覺 katar.

—Sen s覺nav覺 kazanacaks覺n da ben g繹receim.
—Sanki bu iten anl覺yorsun da konuuyorsun.
—B羹y羹yecek de adam olacak da bize bakacak.

*Sitem anlam覺 katar.

—Okula kadar geldin de bir selam vermedin.
—襤zmire kadar geldin de yan覺ma uramad覺n.

*ama,inat,sebep, korkutma anlam覺 katar.

—Kardein de mi bizimle gelecek?(ama)
—Ufakl覺k, kalemi vermem de vermem,diyor.(襤nat)
—Ailesiyle kavga etti de evi terk etti.(Sebep)
—D覺ar覺 癟覺k da g繹reyim.

*Ama, fakat anlam覺nda kullan覺l覺r.

—Pansiyona kayd覺n覺 yapt覺 da yerlemedi.
—Bize gelmi de fazla kalmam覺.

Uyar覺:T羹rk癟ede biri bala癟 dieri hal eki olan iki 癟eit de vard覺r. Deyi c羹mleden 癟覺kard覺覺m覺zda c羹mlenin yap覺s覺 bozulursa ektir bitiik yaz覺l覺r, bozulmazsa bala癟t覺r ayr覺 yaz覺l覺r.

—Bakkalda sebze de sat覺l覺yormu.
—Aye de okulda kalm覺.

AMA , FAKAT BALACI

*Kar覺t anlaml覺 iki c羹mleyi birbirine balar.

—S覺nava 癟ok iyi haz覺rland覺 ama 羹niversiteyi kazanamad覺.
—Her sabah spor yap覺yor ama zay覺flayam覺yordu.

*Koul, pekitirme anlam覺 katar.

—D覺ar覺 癟覺kabilirsin ama eve erken d繹neceksin.
—Seninle sinemaya gelirim ama iim olmazsa.
—Bu kitab覺 sana alaca覺m ama okuyacaks覺n.
—D覺ar覺da souk ama 癟ok souk bir hava var.
—B羹y羹k ama 癟ok b羹y羹k bir bah癟esi vard覺.

ANCAK ,YALNIZ BALACI

*Ama, fakat anlam覺nda kullan覺l覺yorsa bala癟,
* Bir tek,sadece anlam覺nda kullan覺l覺yorsa edat,
* n羹ndeki ismi niteliyorsa s覺fat,
* Fiili niteliyorsa zarft覺r.
—Geziye yaln覺z bizim s覺n覺f kat覺ld覺. (edat)
—Bu adam evde yaln覺z ya覺yor. (zarf)
—Yaln覺z insanlar hayata karamsar bakarlar. (s覺fat)
—Onunla konuurum yaln覺z fikrim yine de deimez.(ba)
—Bu iin 羹stesinden ancak sen gelirsin. (edat)
—Youn trafikte ie ancak yetiebildim. (zarf)
—B羹t羹n g羹n evde yaln覺zd覺m. (adam覺 s覺fat)
—Filmi seyredebilirsin ancak yar覺n erken kalkmal覺s覺n.(b.)

K襤 BALACI

*zneyi pekitirir.

—Ben ki yedi iklimin padiah覺y覺m.
—Sen ki Fransa eyaletinin valisisin.

*Neden-sonu癟 vard覺r.

—G羹n羹 k繹t羹 ge癟mi ki 癟ok k覺zg覺n g繹r羹n羹yor.
—Sana deer veriyorum ki seninle konuuyorum.

*Kuku,yak覺nma,ama,ama癟-sonu癟, tahmin

—Beni tan覺m覺yorsun ki(Yak覺nma)
—Kafam覺 bir kald覺rd覺m ki onu kar覺mda g繹rd羹m.(ama,)
—Arabay覺 o 癟izmi olabilir mi ki?(Kuku)
—Sana i buldum ki kimseye muhta癟 olmayas覺n.(A-S)
—Ge癟 saatlere kadar 癟al覺m覺 olmal覺 ki sabah uyanamam覺. (tahmin)
HEM劣EM BALACI

Kar覺lat覺r覺lan iki unsurun hepsi anlam覺n覺 vermektedir.E g繹revli s繹zc羹kleri balar.

—Hem arabay覺 hem evi 羹zerine alacakm覺.(Nesne)
—Hem ucuz hem kaliteli ayakkab覺 sat覺yor.(S覺fat)
—Hem 癟al覺覺yor hem 羹niversite okuyor.(C羹mle)

NE吉E BALACI

C羹mleyi anlamca olumsuz yapar.Kar覺lat覺r覺lan iki unsurun hi癟biri anlam覺n覺 verir.
*Sallanmaz o kalk覺ta ne bir mendil ne bir kol.(zne)
*Adam k覺z覺n覺 ne ar覺yor ne soruyor. (y羹klem)
*Ne k覺z覺 veriyor ne d羹n羹r羹 k羹st羹r羹yor. (c羹mle)
*Bu konu ne seni ne beni ilgilendirir. (nesneyi)

NOT: 襤ki kar覺t s覺fat覺 birbirine balarsa ikisinin aras覺, ortas覺 anlam覺 verir.

繚K覺z ne zay覺f ne iman biriydi.
繚Konuan adam ne uzun ne k覺sayd覺.

ya ya balac覺:

Kar覺lat覺r覺lan unsurlardan birini ifade etmek i癟in kullan覺l覺r.

繚Ya bu deveyi g羹deceksin ya bu diyardan gideceksin. (c羹mleleri)
繚Aynay覺 ya Aye ya zlem k覺rm覺t覺r. (繹zne)
繚Ya salonun ya mutfa覺n penceresi k覺r覺ld覺. (tamlayan)
繚Tak覺ma ya beni ya onu alacaks覺n (nesneyi)

D襤ER BALALAR

—Og羹n okula gelemedim 癟羹nk羹 癟ok hastayd覺m. (sebep)
—Bu ma癟覺 kazanaca覺z hatta ampiyon
olaca覺z.(pekitirme)
—Mademki s繹z verdin, s繹z羹n羹 tutacaks覺n.
—Bu maazada elbiseler 癟ok g羹zel 羹stelik 癟ok ucuz.
—Sanki dalar覺 sen yaratt覺n.
—Meer b羹t羹n evi o da覺tm覺.
—Eer kardeine urarsan selam覺m覺 s繹yle.
—ok ge癟 kald覺lar; yoksa kaza yapt覺lar.
—Ders 癟al覺m覺yor; 羹stelik yaramazl覺k yap覺yor.
—nce bunlardan yani 癟ok iyi bildiiniz sorulardan
balay覺n.
—Bizde yahut sizde 癟al覺abiliriz.
—襤ster yazars覺n ister yazmazs覺n
BALALAR

C羹mleleri veya ayn覺 g繹revdeki s繹zc羹kleri birbirine balayarak aralar覺nda anlam ilgisi kuran s繹zc羹klere denir.

襤LE – VE BALALARI

Ayn覺 g繹revdeki s繹zc羹kleri birbirine balar.

—Evin ve bah癟enin kap覺s覺 a癟覺kt覺.(Tamlayan)
—Bu radyo Adanada ve Mersinde yay覺n yap覺yor.(D.T)
—Akam arkada覺ma gideceim ve her eyi anlataca覺m.
—Cehennemle cenneti bu d羹nyada yaad覺k.(Nesne)
—Evle okul aras覺nda mekik dokuyor.(Tamlayan)
—Annesiyle babas覺 yar覺n bize gelecek.(zne)

Uyar覺:Biri bala癟 dieri edat olan iki 癟eit ile vard覺r.Bir c羹mlede ilenin yerine veyi getirebiliyorsak bala癟, getiremiyorsak edatt覺r.

—Bazen yand覺k bazen menekelerle s繹yletik.(Edat)
—Kazaklarla ceketi parayla ald覺m.(B-E)

DE BALACI

*Eitlik, gibilik anlam覺 katar.

—O filmi ben de seyrettim.
—Bence Asl覺 da bu iten anlam覺yor.

*Abartma anlam覺 katar.

—ocuun okuduu iir de iirdi hani.
—Ald覺klar覺 araba da araba yani.

*K羹癟羹mseme anlam覺 katar.

—Sen s覺nav覺 kazanacaks覺n da ben g繹receim.
—Sanki bu iten anl覺yorsun da konuuyorsun.
—B羹y羹yecek de adam olacak da bize bakacak.

*Sitem anlam覺 katar.

—Okula kadar geldin de bir selam vermedin.
—襤zmire kadar geldin de yan覺ma uramad覺n.

*ama,inat,sebep, korkutma anlam覺 katar.

—Kardein de mi bizimle gelecek?(ama)
—Ufakl覺k, kalemi vermem de vermem,diyor.(襤nat)
—Ailesiyle kavga etti de evi terk etti.(Sebep)
—D覺ar覺 癟覺k da g繹reyim.

*Ama, fakat anlam覺nda kullan覺l覺r.

—Pansiyona kayd覺n覺 yapt覺 da yerlemedi.
—Bize gelmi de fazla kalmam覺.

Uyar覺:T羹rk癟ede biri bala癟 dieri hal eki olan iki 癟eit de vard覺r. Deyi c羹mleden 癟覺kard覺覺m覺zda c羹mlenin yap覺s覺 bozulursa ektir bitiik yaz覺l覺r, bozulmazsa bala癟t覺r ayr覺 yaz覺l覺r.

—Bakkalda sebze de sat覺l覺yormu.
—Aye de okulda kalm覺.

AMA , FAKAT BALACI

*Kar覺t anlaml覺 iki c羹mleyi birbirine balar.

—S覺nava 癟ok iyi haz覺rland覺 ama 羹niversiteyi kazanamad覺.
—Her sabah spor yap覺yor ama zay覺flayam覺yordu.

*Koul, pekitirme anlam覺 katar.

—D覺ar覺 癟覺kabilirsin ama eve erken d繹neceksin.
—Seninle sinemaya gelirim ama iim olmazsa.
—Bu kitab覺 sana alaca覺m ama okuyacaks覺n.
—D覺ar覺da souk ama 癟ok souk bir hava var.
—B羹y羹k ama 癟ok b羹y羹k bir bah癟esi vard覺.

ANCAK ,YALNIZ BALACI

*Ama, fakat anlam覺nda kullan覺l覺yorsa bala癟,
* Bir tek,sadece anlam覺nda kullan覺l覺yorsa edat,
* n羹ndeki ismi niteliyorsa s覺fat,
* Fiili niteliyorsa zarft覺r.
—Geziye yaln覺z bizim s覺n覺f kat覺ld覺. (edat)
—Bu adam evde yaln覺z ya覺yor. (zarf)
—Yaln覺z insanlar hayata karamsar bakarlar. (s覺fat)
—Onunla konuurum yaln覺z fikrim yine de deimez.(ba)
—Bu iin 羹stesinden ancak sen gelirsin. (edat)
—Youn trafikte ie ancak yetiebildim. (zarf)
—B羹t羹n g羹n evde yaln覺zd覺m. (adam覺 s覺fat)
—Filmi seyredebilirsin ancak yar覺n erken kalkmal覺s覺n.(b.)

K襤 BALACI

*zneyi pekitirir.

—Ben ki yedi iklimin padiah覺y覺m.
—Sen ki Fransa eyaletinin valisisin.

*Neden-sonu癟 vard覺r.

—G羹n羹 k繹t羹 ge癟mi ki 癟ok k覺zg覺n g繹r羹n羹yor.
—Sana deer veriyorum ki seninle konuuyorum.

*Kuku,yak覺nma,ama,ama癟-sonu癟, tahmin

—Beni tan覺m覺yorsun ki(Yak覺nma)
—Kafam覺 bir kald覺rd覺m ki onu kar覺mda g繹rd羹m.(ama,)
—Arabay覺 o 癟izmi olabilir mi ki?(Kuku)
—Sana i buldum ki kimseye muhta癟 olmayas覺n.(A-S)
—Ge癟 saatlere kadar 癟al覺m覺 olmal覺 ki sabah uyanamam覺. (tahmin)
HEM劣EM BALACI

Kar覺lat覺r覺lan iki unsurun hepsi anlam覺n覺 vermektedir.E g繹revli s繹zc羹kleri balar.

—Hem arabay覺 hem evi 羹zerine alacakm覺.(Nesne)
—Hem ucuz hem kaliteli ayakkab覺 sat覺yor.(S覺fat)
—Hem 癟al覺覺yor hem 羹niversite okuyor.(C羹mle)

NE吉E BALACI

C羹mleyi anlamca olumsuz yapar.Kar覺lat覺r覺lan iki unsurun hi癟biri anlam覺n覺 verir.
*Sallanmaz o kalk覺ta ne bir mendil ne bir kol.(zne)
*Adam k覺z覺n覺 ne ar覺yor ne soruyor. (y羹klem)
*Ne k覺z覺 veriyor ne d羹n羹r羹 k羹st羹r羹yor. (c羹mle)
*Bu konu ne seni ne beni ilgilendirir. (nesneyi)

NOT: 襤ki kar覺t s覺fat覺 birbirine balarsa ikisinin aras覺, ortas覺 anlam覺 verir.

繚K覺z ne zay覺f ne iman biriydi.
繚Konuan adam ne uzun ne k覺sayd覺.

ya ya balac覺:

Kar覺lat覺r覺lan unsurlardan birini ifade etmek i癟in kullan覺l覺r.

繚Ya bu deveyi g羹deceksin ya bu diyardan gideceksin. (c羹mleleri)
繚Aynay覺 ya Aye ya zlem k覺rm覺t覺r. (繹zne)
繚Ya salonun ya mutfa覺n penceresi k覺r覺ld覺. (tamlayan)
繚Tak覺ma ya beni ya onu alacaks覺n (nesneyi)

D襤ER BALALAR

—Og羹n okula gelemedim 癟羹nk羹 癟ok hastayd覺m. (sebep)
—Bu ma癟覺 kazanaca覺z hatta ampiyon
olaca覺z.(pekitirme)
—Mademki s繹z verdin, s繹z羹n羹 tutacaks覺n.
—Bu maazada elbiseler 癟ok g羹zel 羹stelik 癟ok ucuz.
—Sanki dalar覺 sen yaratt覺n.
—Meer b羹t羹n evi o da覺tm覺.
—Eer kardeine urarsan selam覺m覺 s繹yle.
—ok ge癟 kald覺lar; yoksa kaza yapt覺lar.
—Ders 癟al覺m覺yor; 羹stelik yaramazl覺k yap覺yor.
—nce bunlardan yani 癟ok iyi bildiiniz sorulardan
balay覺n.
—Bizde yahut sizde 癟al覺abiliriz.
—襤ster yazars覺n ister yazmazs覺n