Duvarcılık ve yapıcılıkta kullanılan bir alet. Ucu kurşunlu bir ipten ibarettir. Düşey doğrultuyu gösterdiği için binaların duvarlarını düşey doğrultuda yapmak imkânını sağlar.