Tekalif-i Milliye Emirleri” 7 ve 8 Austos 1921 g羹nleri yay覺mlanm覺t覺r ve on emirden olumaktad覺r. “Tekalif-i Milliye Emirleri” 癟ok kapsaml覺 olup bir taraftan ayn覺 vergi mahiyetindeki uygulamay覺 i癟ermekte, dier taraftan da hizmet vergisi mahiyetindeki uygulamay覺 繹ng繹rmektedir. 1) Her il癟ede kaymakam覺n bakanl覺覺nda malm羹d羹r羹 ve il癟enin en b羹y羹k askeri amiri ile idare meclisi, belediye ve ticaret odalar覺n覺n se癟tikleri 羹yelerden oluan Tekalif-i Milliye Komisyonlar覺 (Milli Y羹k羹ml羹l羹kler Komisyonlar覺) Kurulacakt覺r. Bu komisyonlara o y繹renin M羹dafaa-i Hukuk Dernekleri merkez kurulundan iki 羹ye ile k繹ylerde imamlar ve muhtarlar tabii 羹ye olarak kat覺lacaklard覺r.
Tekalif-i Milliye Komisyonlar覺 derhal toplant覺lara balayacak ve hi癟bir komisyon 羹yesine hizmetleri kar覺l覺覺 羹cret 繹denmeyecektir. Ayr覺ca her komisyon iki ay s羹re ile askeri hizmetleri ertelenmek 羹zere alt覺 memur 癟al覺t覺racakt覺r.
Tekalif-i Milliye Komisyonlar覺, sava ekonomisine giren ve Tekalif-i Milliye Emirlerinde belirtilen mallar覺 toplayarak kendisine bildirilen cepheye g繹nderecek, ayr覺ca bu emirlerin hizmet y羹k羹ml羹l羹羹ne ilikin h羹k羹mlerini uygulayacakt覺r. Komisyon 羹yelerinden g繹revinde ihmal g繹sterenler, vatana ihanet su癟u ilemi say覺lacak ve ona g繹re cezaland覺r覺lacakt覺r.
2) Kentler, kasabalar ve k繹ylerdeki her ev birer kat 癟ama覺r (kilot, fanila veya benzeri i癟 giyim), birer 癟orap, birer 癟ift 癟ar覺k haz覺rlayacak, belirli s羹re i癟inde komisyona teslim edecektir. Ordu ihtiya癟lar覺nda kullan覺lacak bu giyeceklerin, y繹resel 繹zellikler g繹z繹n羹nde tutularak haz覺rlanmas覺na dikkat edilecektir.
3) T羹ccar ve halk elinde bulunan 癟ama覺rl覺k bez, amerikan patiska, y覺kanm覺 veya y覺kanmam覺 y羹n ve tiftikle, erkek elbisesi yap覺m覺na yarayan her t羹rl羹 yazl覺k ve k覺l覺k kuma, k繹sele, taban astarl覺覺, sar覺 ve siyah mein sahtiyan mam羹l veya yar覺 mam羹l 癟ar覺k, fotin, demir kundura 癟ivisi, kundura ve sara癟 iplii, nal, nal yap覺m覺nda kullan覺lan demir, yem torbas覺 m覺h, yular, belleme, kolan, kaa覺, gebre, semer ve urganlar覺n y羹zde k覺rk覺 Tekalif-i Milliye Komisyonlar覺na teslim edilecektir. Teslim edilen mallar覺n bedelleri daha sonra devlet taraf覺ndan 繹denecektir.
4) T羹ccar ve halk覺n elinde bulunan mevcut buday, un, saman, arpa, kuru fasulye, bulgur, nohut, mercimek, koyun, ke癟i, kasapl覺k s覺覺r, eker, gazya覺, pirin癟, sabun tereya覺, zeytinya覺, tuz, 癟ay ve mum stoklar覺n覺n y羹zde k覺rk覺na ordu ad覺na el konulacakt覺r. El konulan mallar覺n bedelleri daha sonra devlet taraf覺ndan 繹denecektir.
5) Ordu i癟inde al覺nan ta覺t ara癟lar覺n覺n d覺覺nda halk覺n elinde kalan her t羹rl羹 ta覺t arac覺yla (at arabas覺, yayl覺, 繹k羹z arabas覺, kan覺, at, eek, kat覺r, deve, kamyon, kamyonet, motorlu tekne, taka) halk ayda bir kez olmak ve y羹z kilometreyi amamak art覺yla orduya ait mallar覺 istenen yere kadar ta覺yacakt覺r. Ta覺ma hizmetleri paras覺z y羹r羹t羹lecek, kimseye 羹cret 繹denmeyecektir.
6) lkeyi terk etmi olanlar覺n hazineye ge癟mi olan mallar覺ndan ordu ihtiyac覺n覺 kar覺lamaya yarayacak olanlara el konulacakt覺r.
7) Halk覺n elinde bulunan savata yararlan覺labilecek her t羹rl羹 silah ve cephane, en 癟ok 羹癟 g羹n i癟inde Tekalif-i Milliye Komisyonlar覺na teslim edilecektir. El konulan silah ve cephane i癟in 羹cret 繹denmeyecektir.
8) Halk覺n, t羹ccar覺n ve nakliyecilerin elinde bulunan benzin, vakum, gres ya覺, makina ya覺, don ya覺, saat癟i ve taban yalar覺, vazelin, otomobil lastii, kamyon lastii, lastik yap覺t覺r覺c覺s覺, sol羹syon, buji, souk tutkal, Frans覺z tutkal覺, telefon makinas覺, kablo, 癟覺plak tel, pil tecrit edici madde ve bunlara benzer malzeme ile s羹lfirik asit stoklar覺n覺n y羹zde k覺rk覺na ordu ad覺na el konulacakt覺r. Al覺nan mal ve malzemenin bedelleri daha sonra devlet taraf覺ndan 繹denecektir.
9) Demirci, marangoz, d繹k羹mc羹, tesviyeci, sara癟 ve araba yapan esnaf ile imalathaneler tespit edilecek, bunlar覺n 羹retim, onar覺m ve yap覺m kapasiteleri hesaplanacakt覺r. Ayr覺ca s羹ng羹, k覺l覺癟, m覺zrak ve eer yapabilecek zanaatkarlar da aran覺p belirlenecektir. S繹z konusu edilen esnaf, imalathane ve zanaatkarlar sava ara癟 ve gere癟leri 羹retimi, onar覺m ve yap覺m覺 ile g繹revlendirilecektir. S羹rekli g繹revlendirileceklere ge癟imlerine yetecek 羹cret 繹denecektir.
10) Daha 繹nce halka b覺rak覺lm覺 olan d繹rt tekerlekli yayl覺 araba, d繹rt tekerlekli at ve 繹k羹z arabalar覺n覺n b羹t羹n donat覺mlar覺 ve hayvanlar覺 dahil olmak 羹zere y羹zde yirmisi, binek at覺, top 癟ekebilecek hayvanlar, y羹k ta覺ma at覺, kat覺r, eek ve develerin y羹zde yirmisi ordu ad覺na al覺nacakt覺r. B羹t羹n bu al覺nanlar覺n bedeli daha sonralar覺 devlet eliyle 繹denecektir