1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti siyasi, askerî ve ekonomik olarak ne durumdaydı?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Sorularla 1. Dünya Savaşı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • 1. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti siyasi, askerî ve ekonomik olarak ne durumdaydı?

19.yüzyılın başlarında siyasi, askerî ve ekonomik açıdan güçsüzleşen Osmanlı devleti Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımlarına karşı önlem almak için meşrutiyet ilan ederek ülke sınırları içindeki tüm milletlerin yönetimde temsil edilmesine ve çıkarılan anayasa ile vatandaş haklarının güvence altına alınmasını hedeflemiştir. Ancak ilan edilen meşrutiyet azınlık isyanlarını engelleyememiştir.

Avrupa’daki sanayi inkılabı sonrası Osmanlı, Avrupa’nın hammadde kaynağı ve açık pazarı haline gelmiştir. Avrupa’ya verilen kapitülasyonlar sebebiyle uygulanan düşük gümrük vergisi sonucu Avrupa’da üretilen malların ülkeye girişi artmış, yerli sanayi gelişememiştir. Kırım savaşı sürecinde Avrupa’dan borç alınmış bu borç ödenemediği için alacaklı devletlerin kurduğu Düyunuumumiye Osmanlı’nın gelir kaynaklarına el koymuştur.

1911’de başlayan Trablusgarp Savaşı sonucu Kuzey Afrika’daki son toprak olan Trablusgarp İtalyanların eline geçmiştir. Bu savaş devam ederken balkanlardaki Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan birleşerek I. Balkan Savaşı’nı başlatmışlar Osmanlı devleti burada da yenilerek toprak kaybetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.