1. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Sorularla I. Dünya Savaşı etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • 1. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

– Savaşı İtilaf devletleri kazandı, İttifak devletleri yenildi. Milyonlarca insan öldü veya yaralandı.

– Osmanlı Devleti, Almanya, Rusya ve Avusturya-Macaristan yıkıldı. Letonya Polonya, Avusturya, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekoslovakya, Litvanya ve Yugoslavya gibi devletler kuruldu.

– Avrupa siyasi haritası yeniden çizildi.

– Fransa, İngiltere ve Japonya; Almanya’nın sömürgelerini paylaşıldı.

– “Manda yönetimi” adıyla sömürgecilik daha da yaygınlaştı.

– Yakın Doğu’da bulunan Osmanlı Devleti’ne ait topraklar, Fransız ve İngiliz mandasına dönüştü.

– Savaşı kazana İtilaf devletlerin lehine yeni bir denge kuruldu.

– Dünyanın hemen her yerinde ekonomik bakımdan gerileme görüldü.

– Savaşa katılsın ya da katılmasın bütün ülkeler I. Dünya Savaşı’ndan olumsuz yönde etkilendiler.

– Savaşta büyük yıkıma uğrayan şehirleri yeniden inşa etmek uzun yıllar aldı.

– Sanayi devrimi sonrası yıllarca süren büyümeden sonra Dünya ekonomisinde daralmaya başladı. Birçok ülke giderek artan dış borçlar ve yüksek enflasyon tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

– 1920’de, İtilaf devletleri ve savaşta tarafsız kalan devletlerin asil üyelerini oluşturduğu Milletler Cemiyeti kuruldu.

  • Dünya Savaşı sonrasında barışı korumak için neler yapılmıştır?

– Dünya barışının korunması ve devamlılığının sağlanması için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Savaşta tarafsız kalmış ülkeler ve itilaf devletleri cemiyetin asil üyeleri olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.