1. ÜNİTE YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ Dünya’mızın Hareketleri ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 46

4.sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Dersi 1. ÜNİTE YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ Dünya’mızın Hareketleri sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • ÜNİTE DEĞERLENDİRME Sayfa 46

A)Aşağıda tanımı verilmiş kavramlar ve sözcükler karışık olarak yazılmıştır. Doğru yazılışlarını bulunuz ve yanlarındaki kutulara yerleştiriniz.

Gün doğumundan gün batımına kadar olan, günün aydınlık kısmı.  GÜNDÜZ

Milyonlarca yıl önceki canlılara ait taşlaşmış kalıntılardır.  FOSİL

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşan, senenin dört bölümünden her biri.  MEVSİMLER

Çeşitli araç gereçlerin üretimi için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu.  HAMMADDE

B)Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği kavramları kutucukların içinden bularak noktalı alanlara yazınız.

1.Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekettir. (Mevsimler)

2.Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettir. (Dönme)

3.Yer kabuğunun yapısında bulunur. (Kayaç)

4.Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerinin yönüdür. (Batıdan doğuya)

5.Dünya’nın dolanma hareketinin tamamlanma süresidir. (365 gün 6 saat)

6.Dünya’nın dönme hareketinin tamamlanma süresidir. (24 saat)

7.Dünya’nın Güneş gören kısmının zaman dilimidir. (Gündüz)

8.Ekonomik değere sahip kayaçlara denir. (Maden)

9.Dünya’nın Güneş görmeyen kısmının zaman dilimidir. (Gece)

10.Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarıdır.(Fosil)

11.Dünya’nın dönme hareketi sonucu oluşur. (Gece ve Gündüz)

12.Dünya’nın dolanma hareketi sonucu oluşur. (Yıl)

C)Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz.

1.Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kaya kütlelerine KAYAÇ denir.

2.FOSİLLER nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

3.Yer kabuğunun derinliklerinden çıkarılan, ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere MADEN denir.

4.Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya YER KABUĞU denir.

5.Kayaçların içinde uzun yıllar boyunca kalmış, taşlaşmış her türlü canlı kalıntısına FOSİL denir.

6.Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin yönü BATIDAN DOĞUYA doğrudur.

7.Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı MEVSİMLER oluşmazdı.

8.Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 SAATTE tamamlar.

D)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.(D) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.

2.(Y) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.

3.(D) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.

4.(D) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.

5.(D) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir.

6.(Y) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.

7.(Y) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.

8.(D) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.

9.(D) Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir.

E)Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu denir.

II. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

1.Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D)Her ikisi de doğrudur.

I. Bütün madenlerin ekonomik değeri vardır.

II. Bütün madenler sanayide ham madde olarak kullanılır.

III. Bor ülkemizde çıkarılan bir maden değildir.

2.Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

C) I. ve II. ifade doğrudur

I. Kayaçlar, volkanik aktiviteler ile yeryüzüne ulaşan magmanın katılaşmasıyla oluşur.

II. Bütün kayaçların fiziksel özellikleri aynıdır.

III. Kayaçlar minerallerden oluşur.

3.Kayaçlarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) I.ve III. ifade doğrudur

I. Madenler, ülkelerin teknolojisinin gelişmesini sağlar.

II. Ülkemiz madenler açısından zengindir.

III. Madenleri çıkarabilmek için maden ocakları kurulur.

4.Madenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İfadelerin hepsi doğrudur

5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D) Kömür madeni plastik yapımında ham madde olarak kullanılır.

6.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Yer kabuğunun kara tabakası……………………oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ………………….. denir.

C)Kayaçlardan, maden

7.Iğdır’da Güneş’in Bursa’dan önce doğmasının nedeni nedir?

B)Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi

8.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir?

A)Mevsimlerin oluşması

9.Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

D)Ölen her canlı fosilleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.