19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişiklikler nelerdir?

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Değişen Kurumlarıyla Osmanlı sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan değişiklikleri araştırarak doldurunuz.

Eğitim: ilköğretim İstanbul genelinde zorunlu oldu. Mektebimaarifiadliyye ve Mektebiulumıedebiyye (ortaokul) okulları açıldı. Yükseköğrenim için Darülmuallimin, Darülmuallimat ve Darülfünun açıldı. Avrupa’ya öğrenci gönderildi.

Ekonomi: çeşitli adlar altında bankalar kuruldu. ilk bütçe hazırlandı. ilk kâğıt para Kaime-i Nakdiye ismiyle dolaşıma sokuldu.
Ulaşım: Aydın-İzmir arasına ilk demir yolu yapıldı. Buharlı tren kullanılmaya başlandı.

Askerî: Sekbanı Cedit ordusunu kurdu. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ocak kuruldu. Orduya subay ihtiyacını karşılamak için Harp Okulu açıldı.

Haberleşme: posta teşkilatı kuruldu, telgraf kullanılmaya başlandı.

Basın: ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi adıyla çıkarılmaya başlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.