2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum – Neler Öğrendik? çoktan seçmeli soruları

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum – Neler Öğrendik? çoktan seçmeli sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Nesnelerle aile tarihi oluşturmak istersek aşağıdakilerden hangisini kullanamayız?

B. Ninni

2. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün ögelerinden biri değildir?

D. Hamburger

3. Türklerin savaşa sürekli hazır olmak amacıyla tarih boyunca atla oynadıktan bir oyundur. Bu cümledeki noktalı yere yazılabilecek İfade aşağıdakilerden hangisidir?

C. Cirit

4. Aşağıdakilerden hangisi, bir kültürel ögenin, geçmişten günümüze değişerek geldiğini gösterir?

A. Gelinlerin at yerine gelin arabası ile yeni evine gitmesi

5. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır.

D. Türk halkının padişahın emirlerine uymasını sağlamayı

6. I. Dünya Savaşı sonunda İzmir yöresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

B. Yunanistan

7. Sakarya Meydan Savaşandan önce Mustafa Kemal tarafından yayınlanmıştır. Ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanması istenmiştir. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

D. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.