3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme Doğru, Yanlış

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme Doğru, Yanlış sorularından birisi. Soru şu şekilde:

23.( D ) Çadırın, Orta Asya Türk tarihinde önemli bir yeri vardır.

24.( Y ) Orhun Yazıtları, Uygur tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir.

Göktürk tarihini anlatmaktadır.

25.( D ) Uygurlar yerleşik hayata geçerek sanatta önemli adımlar atmışlardır.

26.( D ) Orta Asya’daki Türkler konargöçer yaşam tarzıyla bilinirler.

27.( Y) İpek Yolu üzerindeki devletler arasında savaş olmamıştır.

Olmuştur, örneğin Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında olmuştur.

28.( D ) Karahanlı Devleti, ilk Türk-İslam devleti olarak kabul edilir.

29.( Y ) Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti’nin önemli sultanlarındandır.

Nizamülmülk vezirlik yapmıştır.

30.( D ) Türk tarihinde önemli bir yeri olan Nevruz, baharın gelişini müjdeler.

31.( D ) Halı ve kilim dokumacılığının Türk kültüründe önemli bir yeri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.