3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme Eşleştirme

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme Eşleştirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

13.İlk Çağ sona erdi.  Kavimler Göçü

14.21 Mart’ta, Türk topluluklarında kutlanan bayramdır. Nevruz

15.Kur’an-ı Kerim, onun döneminde çoğaltıldı. Hz. Ömer

16.Dört Halife Dönemi, onun ölümüyle sona erdi. Hz. Ali

17.Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. Karahanlılar

18.Dandanakan Savaşı’nda, Gaznelileri yenilgiye uğratan devlettir. Büyük Selçuklu Devleti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.