3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme soruları

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Uygurlar Budizm’e girdiklerinde, bu dine ait dinî terimleri Türkçeye çevirmişlerdir. Bu durum

aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

B)Millî benliklerini korumaya önem verdiklerinin

2.Orta Asya Türklerine ait Pazırık halısı ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

B)Dünyanın ilk halısı olma özelliğine sahiptir.

3.Yeryüzü şekilleri ve iklim, Orta Asya’daki toplumları etkilemiştir. Bunun sebepleri yukarıdakilerden hangileridir?

A)I, II ve III

4.Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslam Devleti’nin otoritesinin arttığının bir göstergesi değildir?

D)Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi

5.Tarihî İpek Yolu, toplumlar arasındaki ilişkilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?

C)Eğitim

6.Aşağıdakilerden hangisi kervansaraylardaki bir özellik değildir?

B)Kervansarayların varlığı ticari faaliyetleri yavaşlatmıştır.

7.Türklerin İslamiyete geçişiyle birlikte Türk devletlerinin çoğunda daha önce olmayan hangi

özellik görülmeye başlamıştır?

C)Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanmaya başlamışlardır.

8.Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi, yardımlaşmacı özelliğimizi anlatanlardan biri değildir?

D)Keskin sirke küpüne zarar verir.

9.Kaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazdığı eser aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Divan-ı Lügat’it-Türk

10.Büyük Selçuklu hükümdarları ele geçirdikleri yerlerdeki boş tarım alanlarını halka dağıtırken adaletli olmaya özen göstermişlerdir.

C)Fetihlerin kalıcılığını sağlamayı

11.Yukarıda İslamiyet ile ilgili bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların tarihî sıralaması hangi seçenekte doğrudur?

D)2 – 4 – 3 – 1

12.Hz. Ömer Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

A)Ekonomi

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.