Din kültürü 4. ünite bilgilerimizi ölçelim

4. sınıf 4. ünite bilgilerimizi ölçelim  boşluk doldurma sayfa 74

B) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları yazınız.
Hira Mağarası’nda, Cebrail, ilahî kitap, Hz. Ebu Bekir, sure, cüz
1. Allah’ın peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahî mesajların yazıya geçirilmiş şekline İLAHİ KİTAP denir.
2. Kur’an-ı Kerim’in değişiklik sayıdaki ayetlerden oluşan her bir bölümüne SURE  denir.
3. Kur’an-ı Kerim, HZ. EBUBEKİR  zamanında kitap haline getirilmiştir.
4. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’e CEBRAİL  aracılığıyla indirilmiştir.
5. Hz. Muhammed’e ilk vahiy HİRA MAĞARASI’NDA gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.