4. Ünite: Ülkemizin Kaynakları Doğru, Yanlış

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 4. Ünite: Ülkemizin Kaynakları Doğru, Yanlış sorularından birisi. Soru şu şekilde:

20.(D) Ülkemizde yayla turizmi, deniz turizmine göre daha az gelişmiştir.

21.(Y) Karadeniz Bölgesi’nde orman ürünlerinin daha yoğun olarak üretilmesi, pazarlamaya uygun bir bölge olmasından kaynaklanmaktadır.

…Orman ürünlerinin daha yoğun olarak üretilmesi iklim şartlarının bir sonucudur.

22.(D) Sınır şehirlerimizde insanların taşımacılık yapmasının sebebi bulundukları coğrafi konumdan kaynaklanmaktadır.

23.(D) Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım ve hayvancılık yaygın olarak görülen ekonomik faaliyettir.

24.(Y) İnsanlar verecekleri vergi miktarını ve ödeme planını kendisi düzenlemektedir.

…Ödenecek vergi miktarı ve zamanı devlet tarafından belirlenmektedir.

25.(D) Yok olan bir doğal kaynağı insan eliyle tekrar oluşturmak oldukça zordur.

26.(Y) Çevre sorunlarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarının asıl amacı, etkinlik yaparak boş zamanları değerlendirmektir.

…Asıl amacı toplumu bilinçlendirmektir.

27.(D) Meslek belirlerken o mesleğin gerektirdiği eğitimin ne olduğunu bilmek gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.