7. sınıf din kültürü 4. ünite ünitemizi değerlendirelim sayfa 110

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile
doldurunuz.
(Hacı Bektaş , gülbenk, tevhit, tasavvuf, Alevi, Mevlevilik)
1. İnançla ilgili yorumların temel amacı, İslam dininin temeli olan TEVHİT  inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmaktır.
2. Yesevilik, Mevlevilik ve Alevilik-Bektaşilik gibi oluşumlar, Anadolu’da hoşgörü kültürünün yayılmasına öncülük yapmış başlıca TASAVVUF  yorumlardır.
3. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlardan biri de Bektaşiliktir. Bu düşünce, HACI BEKTAŞ  Veli’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiştir.
4. Hz. Ali’yi (r.a.) seven, sayan ve ona taraftar olan kişiye ALEVİ  denir.
5. Alevilik-Bektaşilikte dua GÜLBENK  olarak isimlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.