4. Ünite: Zaman İçinde Bilim Ünite Değerlendirme doğru yanlış

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 4. Ünite: Zaman İçinde Bilim Ünite Değerlendirme doğru yanlış sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.(D) Güneş yılı esaslı takvimi ilk defa Mısırlılar kullandı.

2.( D ) Pencerelerde cam ilk defa Romalılar tarafından kullanılmaya başladı.

3.( Y) Çinliler barutu ilk olarak ateşli silahlarda kullandılar.

Çinliler barutu ilk olarak aydınlatma ve işaret fişeği olarak kullanmışlardır.

4.( Y) Sümerler, yazılarını sivri uçlu bir kalemle papirüs adı verilen kâğıtlara yazıyorlardı.

Sümerler, yazılarını sivri uçlu bir kalemle tabletler üzerine yazıyorlardı.

5.( Y) Anadolu’da yazı ilk defa Romalılar döneminde kullanılmaya başlamıştır.

Anadolu’da yazı ilk defa Asurlular döneminde kullanılmıştır.

6.( D ) Abbasiler bilimsel çalışmalar yapılması için Beytülhikme adında bir akademi kurmuştur.

7.(Y ) Kemal Reis, Kitabıbahriye adıyla bir eser yazmış ve bir dünya haritası çizmiştir.

Piri Reis, Kitabıbahriye adıyla bir eser yazmış ve bir dünya haritası çizmiştir.

8.( D) Rönesans ile birlikte bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve mimari alanlarında gelişmeler oldu.

9.(D ) Galilei ve Bruno düşüncelerinden dolayı engizisyon mahkemesinde yargılandı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.