5. Sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Yayınları 251. Öğrendiklerimizi değerlendirelim

5. Sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim  Yayınları 251. Öğrendiklerimizi değerlendirelim

sanayi tesisleri su kirliliği grafiği

2) Yukarıda yer alan birinci grafik dört farklı sanayi tesisinden çıkan kirli su miktarlarını göstermektedir. İkinci grafikte ise söz konusu sanayilerde arıtılan suyun miktarı verilmiştir. Yukarıdaki sanayi tesisleri arıtamadıkları suları denize boşaltmaktadır. Buna göre aşağıda yer alan soruları grafikleri inceleyerek cevaplayınız.

A) Yukarıdaki verilere göre sanayi tesislerinin çevreye verdikleri zarar açısından en çok zarar verenden tesisten en az zarar veren tesise doğru sıralayınız. Nedenleriyle birlikte açıklayalım.

Grafikteki gösterilen sanayilerin çıkardıkları kirli sular temizlenmekte ancak suların tamamı temizlenememektedir. 4. sanayi 190 ton kirli su ile en fazla çevreye zarar veriyor.  Daha sonra kirleten 2. sanayi 120 ton, 3. sanayi 5 ton kirletiyor, 1 sanayinin suyunun tamamı temizlendiği için hiç kirletmiyor.

B) Yukarıdaki verilere göre çevre dostu olan sanayi tesisi hangisidir? Neden?

Grafiğe göre 1. sanayi 40 ton kirli su çıkarmakta, bu sanayide 40 ton su temizlenerek, kirli su hiç kalmamaktadır.

C) Çevreye en çok zarar veren sanayi tesisinin sahibi sen olsaydın, tesisinin çevreye verdiği zararları en aza indirmek için ne gibi tedbirler alırdın?

Denize en çok kirli su döken çevreyi kirleten sanayi tesisi 4. sanayidir. Bu sanayinin sahibi ben olsaydım, kirli su filtreleri takardım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.