5.Tema Doğa ve Evren Tema Değerlendirme çoktan seçmeli etkinliği

7.sınıf Türkçe dersi için verilen  5.Tema Doğa ve Evren Tema Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargıdır? Çiğdem der ki:

D.İnsanlar, çevrelerindeki canlılara karşı sorumluluk duymalıdırlar.

2.Ağağıdaki seçeneklerin hangisinde cümleler metindeki olayların oluş sırasına göre sıralanmıştır?

C.IV – II – III – VI – V

3.Halanın, ağacın kurumasından korkma sebebi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?

D.Çınar ağacını kendisi diktiği için sorumluluk duyması.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

C.Osmanlıca, Türkçe sözlükte bile bu kelimeyi bulamadım.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

D.İnsanlar bilinçsizce ağaçları kesiyorlar.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim türünden bir kelime ek fiilin kip ekini almamıştır?

B.Hava tahminlerine göre bugün hava yağışlı değil.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geçmiş zamanı kullanılmıştır?

C.Bu yılki erozyonun sebebi yağmur sularıymış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.