5. Tema Milli Kültür Ölçme ve Değerlendirme soruları

7.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. Tema Milli Kültür Ölçme ve Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdaki cümleleri metnin bağlamına göre değerlendiriniz.

Aşağıdaki yargılan metne göre değerlendiriniz. Doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(D)Türkler daha Orta Asya’da iken Türkçe sanat eserleri vermişlerdir.

(D) Anadolu beylikleri döneminde dilimize Arapça ve Farsça kelimeler girmeye başlamıştır.

(Y) Osmanlı Devleti döneminde şairler Türkçeye önem vermişlerdir.

2.Metinde geçen isimlerle ilgili verilen bilgileri metnin bağlamına göre eşleştiriniz.

Prof. Fuat Köprülü= Türkçe ve Türk kültürü üzerine araştırmalar yapmış bilim insanıdır.

Yunus Emre= Türkçe ile özgün şiirler yazmış 1238-1320 yılları arasında yaşamış şairdir. Aradan geçen yüzyıllara rağmen dili günümüzde de anlaşılmaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey= Karamanoğulları Beyliği’nin yöneticisidir. Devlet işlerinden ve günlük yaşayıştan Farsça’yı çıkarmaya çalışmıştır. Farsça yerine Türkçe kullanmasını emreder.

3.Okuduğunuz metinden, aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

C. Dilimizde hiçbir yabancı kelime bulunmamalıdır.

4.Aşağıdaki kelimelerle kavramlardan yararlanarak tanımlamaları tamamlayınız.

Sahnesiz bir şekilde seyircinin tam ortasında oynanan Türk seyirlik oyununa ortaoyunu adı verilir.

İslamiyet etkisindeki Türk boylarının yaşamım anlatan hikâyelere Dede Korkut Hikâyeleri adı verilir.

İlk Türkçe sözlük olan “Divanü Lügati’t Türk” adlı eseri  Kaşgarlı Mahmut  yazmıştır.

5.Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin hangisinde anlam kayması yoktur?

B. Türk büyükleri hakkında araştırma yapacağım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir