5. TEMA: Milli Kültür Tema Sonu Ölçme Değerlendirme çoktan seçmeli

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 5. TEMA: Milli Kültür Tema Sonu Ölçme Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

C. Esra’lar bugün bize gelecek.

2.Burak, masada duran kitabı kardeşine verdi.” cümlesinde ismin hâl eklerinden hangisi kullanılmamıştır?

A. Ayrılma hal eki

3.“Televizyonun fişini prizden çıkarmayı unutma.” cümlesinde ne tür bir isim tamlaması vardır?

B. Belirtili isim tamlaması

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, mecaz anlamda kullanılmıştır?

A. Bu olay tarihin karanlıklarına gömüldü.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim vardır?

B. Bu ani karar, neredeyse ev sahibinin yüreğine inecekti.

6.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi sıfat değildir?

A. Tören komutanı, kabararak bir öneride bulundu.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

C. Her sabah okula gidiyorum.

8.“İyi adam, iş başında kendini gösterir.” cümlesindeki tamlamaların benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

D. Düğünde küçük çocuklara meyve suyu dağıtıldı.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime terim anlamıyla kullanılmamıştır?

B. Mecliste yeni bir komisyon kuruldu.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olur?

C. Zavallı, karganın oyununa geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir