5.Ünite Ekonomi Ve Sosyal Hayat Ünite Değerlendirme çoktan seçmeli

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 5.Ünite Ekonomi Ve Sosyal Hayat Ünite Değerlendirme çoktan seçmeli sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.“Geçimlerini sağlamak veya hizmetlerine …

Yukarıda tanımı yapılan sözcük hangi seçenekte verilmiştir?

B) Tımar

2.Avrupalı tüccarlar Kahire’den satın aldıkları ürünleri İskenderiyye üzerinden batıya taşıyorlardı. Kızıldeniz

yoluyla gelen ürünlerin bir kısmı ise kervanlarla İstanbul’a ulaşıyordu.

Metinde sözü edilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

C) Baharat Yolu

3.Aşağıdakilerden hangisinde üretim teknolojisindeki gelişmeler ile ilgili yanlış tespit yapılmıştır?

B) Geleneksel üretim tarzı gelişmiştir.

4.Yukarıda sözü edilen kuruluşların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Vakıf

5.Lonca teşkilatının öncesindeki meslek birliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahilik

6.“Kan görmekten korkan biri doktor olmamalı. Gezmeyi sevmeyen turist rehberi olmamalı.”

Bu yargılara göre meslek seçerken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

B) Mesleğiniz ile kişiliğiniz arasında bir uyum olmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.