5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

8.sınıf 5. ünite sayfa 143

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (D) Besin zincirlerinde tüketicilerin besin kaynağı üreticiler, ayrıştırıcıların besin kaynağı da
hem üretici hem de tüketicilerdir.
2. (D) Fotosentez bütün canlıların yaşamını etkileyen bir olaydır.
3. (Y) Bazı canlılar solunum yaparak besin üretir.
4. (Y) Karbon ve oksijen döngüsünde canlıların etkisi yoktur.
5. (D) Ozon tabakasındaki seyrelme kanser hastalarında artış meydana getirir.
6. (D) Geri dönüşüm, doğal kaynaklarımızın hızlı tükenmesini engeller.
7. (Y) Bütün katı atıklar geri dönüşümle değerlendirilebilir.
8. (D) Biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır.
9. (Y) Biyo-teknoloji, son on yıllık bir sürede ortaya çıkan uygulamalara denir.
10. (Y) Biyo-teknoloji sadece biyologların çalıştığı bir alandır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.