6. Sınıf Türkçe Sayfa 52 Bulmaca Cevapları MEB Yayınevi

6. Sınıfa giden öğrenciler bilirler türkçe ders çalışma kitabında sayfa 52 de bir bulmaca var. Tam 13 soruluk. Soru ve cevapları aşağıdaki gibidir.

1- Müzik, Tiyatro Ve Bale Öğretiminin Yapıldığı Okul.    Cevap: Konservatuar.

2- Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi.  Cevap: Festival.

3- Halk bilimi.    Cevap: Folklör.

4- Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.  Cevap: Birey

5- Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.  Cevap:  Halk

6- Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.  Cevap:  Kültür.

7- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.    Cevap:  Millet

8- Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir. (mecaz)  Cevap: Görüş

9- İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.  Cevap: Gösteri.

10 – Sanatçı.  Cevap:  Sanatkar.

11 – Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane.   Cevap:  Gelenek.

12 – Kültürlü, okumuş, görgülü, ileri düşünceli (kimse), münevver, entellektüel.  Cevap:  Aydın

13- Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.  Cevap:  Aydın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.