6. Tema Doğa ve Evren Tema Sonu Ölçme Değerlendirme çoktan seçmeli

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. Tema Doğa ve Evren Tema Sonu Ölçme Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Dedelerimiz, ömürleri boyunca…

1.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki metinden çıkarılamaz?

B.Ağaçtan birçok eşya üretiliyor olması

2.Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

C.Ağaç sevgisi hayatımızda önemli bir yere sahiptir.

3.“İle” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde edattır?

A.Ağaçlar meyveyle doldu.

4.Aşağıdaki sıfatların hangisi dış görünüşe ilişkindir?

D.Güler yüzlü

5.“Ah evladım, bunu niçin daha önce akıl edemedim?” cümlesinde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur?

B.Sıfat

6.( ) Memleketimizde birçok yerin adı ağaçtan alınmıştır ( ) Çamlıbel ( ) Kirazlıyayla ( ) Kırkağaç ( ) ( )

Yukarıdaki cümlede yay ayraç içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

D.(“) , (:), (,), (,) (…), (“)

7.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır.

A.Uçağın kanadında çatlak oluşmuş.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşma belirten bir ünlem kullanılmıştır?

B.Ooo! Gözlerime inanamıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir