6. Tema Doğa ve Evren Tema Sonu Ölçme Değerlendirme eş anlam zıt anlam etkinliği

6.sınıf Türkçe dersi için verilen 6. Tema Doğa ve Evren Tema Sonu Ölçme Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Metinden, eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olan kelimeler bulup yazınız.

Eş anlamlı kelimeler: kıymet (değer),  yasak (men),   ceza (yaptırım), memleket (ülke), halk (toplum), gönül (kalp)

Zıt anlamlı kelimeler: artmış (azalmış), ceza (mükâfat),  az  (çok), ağır (hafif), ölüm (yaşam)

  • Onun bu sevgisi modem ağaç bilgisi ile ışıklanırsa yurdumuz az zamanda yemyeşilbir cennet” cümlesinde geçen altı çizili kelimelerin türlerini sırasıyla yazınız.

Onun (zamir), sevgisi (isim), ile (edat), yemyeşil (sıfat), bir (sıfat), cennet (isim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir