6.Tema Toplum Hayatı Tema Değerlendirme çoktan seçmeli sorular

7.sınıf Türkçe dersi için verilen  6.Tema Toplum Hayatı Tema Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Metnin ana fikir nedir? Anna MASALA misafirperverlik metni:

C.Türkler çok misafirperver bir millettir.

2.Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

B.Örnekleme – karşılaştırma

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil, fiile ihtimal anlamı kazandırmıştır?

A.Hakan bu saatlerde evine ulaşmış olmalıdır.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil, cümleye geçmiş zamanda yapılan bir işin başkası tarafından söylendiği anlamını katmıştır?

D.Elindeki fotoğraflarla bir albüm oluşturuyormuş.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?

B.Türkçe’nin deyim ve atasözlerine hayran kalmıştı.

6.“Bursa’daki teyzem bu hafta sonu bize gelecekti.” Ek fiil yukarıdaki cümleye hangi anlam özelliğini katmıştır?

D.Gerçekleşmemiş niyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir