6. Ünite Demokrasinin Serüveni Ünite Sonu Değerlendirme, Bulmaca

6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6. Ünite Demokrasinin Serüveni Ünite Sonu Değerlendirme Bulmaca sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki ifadelere uygun kavramları bulunuz. İlgili numarayla gösterilen satıra yazınız.

1.Devletin yasal organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü (YASA)

2.Bir asırlık süre (YÜZYIL)

3.İki veya daha çok kişinin ya da kuruluşun karşılıklı olarak anlaşmaları sonucunda gerçekleşen işlemi gösteren belge (SÖZLEŞME)

4.Bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında meclis yönetimine dayanan yönetim biçimi (MEŞRUTİYET)

5.Hak ve sorumluluklarım bilen ve kullanan kişi (ETKİN YURTTAŞ)

6.Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birisi (MİLLİ EGEMENLİK)

7.Demokrasi kurallarını uygulamaya koymak (DEMOKRATİKLEŞMEK)

8.Bir şeyin aslı, bir kişinin kaynak olması, yasalara veya belgelere dayanma durumu (BİRİNCİ ELDEN KAYNAK)

9.Dinî kuralların etki olduğu yönetim biçimi (TEOKRATİK YÖNETİM)

10.Demokrasinin temel ilkelerinden birisi (SİYASİ PARTİLER)

11.Demokratik kurallara aykırı davranan kimse (ANTİ DEMOKRAT)

12.Milletin egemenliğine dayanan yönetim biçimi (CUMHURİYET)

13.Lider olma durumu (LİDERLİK)

14.Yasa yapma durumu (YASAMA)

15.Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu (HALK)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.