6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum soruları.

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Etkin Vatandaşlık, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1.(D) Koridor Oyunu 2 veya 4 kişi ile oynanabilen bir zekâ oyunudur.

2.(Y) On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. (on sekiz yaşına kadar çocuk sayılır.)

3.(Y) Bireyler üzerine düşen görevleri ve işleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmek zorunda değildir.

4.(D) Bireyin kendisini ilgilendiren kararları alarak uygulayabilmesi onun özgürlüğüdür.

  • Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

1.Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de sözleşmeyi 23 Aralık 1994 te onaylayarak yasalarını da sözleşmeye göre uyarlamaya söz verdi.

2.Sorumluluk kişinin kendi ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken görevlerini zamanında, tam olarak yerine getirmesidir.

3.TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılmıştır.

4.Okulumuzda düzenlenen anma ve kutlama programları eğitsel ve sosyal etkinliklerimizdendir.

  • Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Aşağıdaki sorumlulukları eşleştiriniz.

1.Aileme karşı sorumluluklarım, yemek masasını hazırlarken tabak, kaşık taşırım.

2.Arkadaşlarıma karşı sorumluluklarım, oyun oynarken kötü sözler kullanmam.

3.Okul kurallarıyla ilgili sorumluklarım, yerlere çöp atmam.

4.Kendime karşı sorumluluklarım, kıyafetlerimi temiz ve düzenli kullanırım.

  • Aşağıdaki haklarımızla ilgili olan kavramları eşleştiriniz.

1.Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı Nüfus cüzdanı

2.Sağlık hizmetlerine erişim hakkı Aşı

3.Eğitime erişim hakkı Okul

4.Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler yapabilme hakkı Oyun parkı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.