6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Değerlendirme doğru yanlış

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfini yazınız.

1.(D) Kurumlar aracılığı ile toplumun temel ihtiyaçları karşılanır.

2.(Y) Sanat, gezi, eğlence toplumun temel ihtiyaçlarıdır.

3.(D) Cadde ve sokakların temizliği belediyelerce yapılır.

4.(Y) Temel ihtiyaçları karşılayan kurumların tamamı sivil toplum kuruluşlarıdır.

5.(D) Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esasına göre çalışılır.

6.(Y) TEV ve TEGV sağlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlardır.

7.(D) Sivil toplum kuruluşları ihtiyaçların karşılanmasında önemli roller üstlenir.

8.(Y) Sivil toplum kuruluşlarıyla resmî kurumların ortak yönlerinden biri de alınan ücretlerdir.

9.(Y) TOKİ, güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren bir kurumdur.

10.(D) Resmî kurumlar belirti yasalar çerçevesinde çalışmalarını yürütürler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.