6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Ünite Değerlendirmesi Düşünelim-Söyleyelim

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6. Ünite Toplum İçin Çalışanlar Ünite Değerlendirmesi Düşünelim-Söyleyelim sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıda verilen soruların cevaplarını söyleyiniz.

1.Toplumun temel ihtiyaçları hangi kurumlar tarafından karşılanır?

Temel ihtiyaçlar kamu kurumları tarafından karşılanır.

2.Kurumların toplum hayatındaki yeri nedir?

Toplum ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar.

3.Sivil toplum kuruluşlarını hangi etkinlik alanlarına göre sınıflandırırsınız?

Kendilerine faaliyet alanı olarak seçtikleri eğitim, sağlık, çevre, çocuk hakları, kadın hakları alanındaki etkinliklerine göre sınıflandırılırlar.

4.Sivil toplum kuruluşlarının, yaptığı etkinliklerin toplum hayatımıza etkileri nelerdir?

Toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında devlete destek olurlar ve toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirirler.

5.Sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar bireylerin rolleri açısından nasıl ayırt edilebilir?

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük, çalışma karşılığı ücret almama ve her yaştan katılım sağlanabilmesi esastır, resmi kurumlarda görevlendirme ve atama, çalışma karşılığı ücret alma ve yasalarla belirlene özellikteki kişilerin çalışması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.