7. sınıf din kültürü 6. ünite Ünitemizi Değerlendirelim sayfa 147

B. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.
(kültür, mevlit, örf ve âdet, laiklik, kültür varlıkları.)
1. Toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe KÜLTÜR denir.
2. KÜLTÜR VARLIKLARI toplumun aynası gibidir.
3. Toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenen ve yazılı olmayan kurallara ÖRF VE ÂDET  denir.
4. Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı olarak yürütülmesine LAİKLİK denir.
5. Doğum, ölüm gibi önemli günlerde okunan ve içinde dinî motiflerin yer aldığı Peygamberimizi öven manzum eserin adı MEVLİT tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.