6.Ünite Yaşayan Demokrasi Kendimi Değerlendiriyorum, sayfa 104

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen 6.Ünite Yaşayan Demokrasi Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. Yukarıdaki şemada verilen süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Çoğulcu yönetimlerin zararları zamanla anlaşılmıştır.

2. Yukarıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışına uymaktadır?

C) II ve III

3. “İlk Türk devletlerinde kağanın başkanlığında…”Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Ülke sorunlarının çözümünde ülkenin ileri gelenlerinin görüşü de alınırdı.

4. ”Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına göre, hiçbir devlet organı… ” Anayasa’nın bu ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

C) Yargı bağımsızlığı

5. ”Türk milleti kendini yönetecek kişileri…” Yukarıdaki paragrafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği vurgulanmıştır?

C) Demokratik Devlet

6. “Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı devletin egemenliğidir…” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?

B) Yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması

7. ”Tanzimat Fermanında; şöyle denmektedir. Kanun önünde herkes eşittir” yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

B) Askeri alanda yeniliklere yol açtığına

8. ”Bir milleti aydınlatma ve uyandırma…” Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini ifade etmek istemiştir?

A) Kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçlarının önemli olduğunu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.