6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirme, doğru yanlış etkinliği

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1.(D) Kanuniesasi II. Abdülhamit döneminde kabul edildi.

2.(Y) Anayasa, yürütme gücü ile ilgili yasalardan oluşur.

– Anayasa’da; devletin yönetim şekli, devletin temel amaçlar ve görevleri, vatandaşların temel hak ve ödevleri, yasama, yürütme ve yargı ile ilgili düzenlemeler vardır.

3.(Y) Meclisin yaptığı yasaları cumhurbaşkanı on gün içinde onaylar.

– Cumhurbaşkanı yasaları 15 gün içinde onaylar veya uygun bulmazsa tekrar görüşülmek üzere meclise gönderir.

4.(D) Günümüzde kamuoyu oluşturmada en etkili araç medyadır.

5.(Y) Okullarda kurulan kulüpler içinde, demokratik ilkelerin sadece bu konuda faaliyet gösteren kulüpte uygulanması yeterlidir.

– Demokratik ilkeler tüm kulüplerce uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.