6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirmesi, doğru yanlış, sayfa 162

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen 6.Ünite Yaşayan Demokrasi Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Aşağıda yer alan bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu cümlenin başındaki kutuya doğru (D), yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz.

1. (D) Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde egemenlik hakkının tanrı tarafından doğrudan kağana verildiğine inanılır ve buna “kut” denilirdi.

2. (D) Divan teşkilatı II. Abdülhamit Dönemi’nde kaldırılmıştır.

3. (Y) Ülkemizde genel seçimler beş yıla bir yapılır.

– Genel seçimler dört yıla bir yapılır.

4. (D) Monarşi ile yönetilen devletlerde yönetme tek kişi hâkimdir.

5. (Y) Danıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasaların anayasaya uygun olup olmadığını denetler.

– Anayasa Mahkemesi, TBMM tarafından çıkarılan yasaların anayasaya uygunluğunu denetler.

6. (Y) Cumhurbaşkanının hastalık, ölüm, çekilme ve yurtdışına çıkması gibi hallerde yerine başbakan vekâlet eder.

Bu hallerde TBMM Başkanı vekâlet eder.

7. (D) Bakanlar meclis dışından da seçilebilir.

8. (Y) Mahkemeler yargı yetkisini Cumhurbaşkanı adına kullanır.

– Mahkemeler yargı yetkisini Türk milleti adına kullanır.

9.(D) Eski Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclise kurultay denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.