6.Ünite Yaşayan Demokrasi, Ünitede öğrendiklerinizin özetini aşağıya yazınız.

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

  • Ünitede öğrendiklerinizin özetini aşağıya yazınız.

Tarih boyunca Türk devletlerinde görülen yönetim anlayışlarını ile kurultay, divan ve meclis kavramlarını öğrendim. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini, bağımsızlık sembollerimizi, devletin temel amaç ve görevlerini öğrendim. Devletimizin yönetiminde görev alan yasama, yürütme ve yargı organlarını ve cumhurbaşkanlığının önemini öğrendim. Halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimin karar alma süreçlerinde nasıl etkin rol oynayabilecekleri konusundan fikir sahibi oldum. Okulumuzdaki kulüp çalışmalarının bizlere kazandırdığı demokrasi bilincini öğrendim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir