7.sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Değerlendirme soruları

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 3. Ünite Değerlendirme sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan Türk devlet ve beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptığı katkılarından biri değildir?

D)Anadolu’ya saldıran Moğollarla başarıyla mücadele ettiler.

2.Yukarıdakilerden hangisi iskân siyasetinin ekonomik sonuçlarından biridir?

B)II. Boş araziler ekilmeye ve vergi gelirleri artmaya başladı.

3.Yukarıda verilenler aşağıdaki fetihlerden hangisinin nedenleridir?

C)Mısır

4.Aşağıdakilerden hangisi Türk kültür, sanat ve estetik anlayışını yansıtan eserlerden biri değildir?

C) Manastır

5.Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Osmanlı – Avrupa ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır?

A)Paris, Viyana, Londra gibi başkentlere elçilerin gönderilmesi

6.Yukarıdaki paragrafta Türklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

B)Misafirperverlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.