4. Ünite Zaman İçinde Bilim Ünite değerlendirmesi sayfa 114

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen bilgiler 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Ünite değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1.İlk Çağ uygarlıkları, günümüz bilim ve teknolojisinin gelişmesine katlıda bulunan ilk buluş ve icatları gerçekleştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu buluş ve icatlardan değildir?

C) Buhar gücü

2.Tarih Sümer’de başlar ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazının bulunması.

3.Matbaanın gelişmesi ve kağıdın ucuza gelmesi ile Avrupa’da  kitap basımı çoğal ve ucuzladı. Bu durum gelişmelerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir.

D) Bilimsel gelişmelerin hızlanması

4.Buluş ve etkileri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

B) 2

5.”Tıp, felsefe, matematik gibi bilim dallarında eserler vermiştir. Eserleri arasında yer alan “Kanun” Avrupa’da uzun yıllar tıp eğitiminde kullanılmıştır.” Metinde tanıtılan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbni Sina

6.VIII ve XI. Yüzyıllarda İslam dünyasında yetişen Biruni, Harezmi, İbni Sina gibi bilim adamlarının eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Çağdaş uygarlık tümüyle İslam bilginlerinin eserdir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir