7. ünite 2. bölüm öğrendiklerimizi değerlendirelim

5. sınıf  7. ünite 2. bölüm öğrendiklerimizi değerlendirelim

Yandaki fotoğrafta gördüğümüz ortam, her yıl erozyon sonucu toprak kaybetmektedir. Bu bölgeyi kurtarmak için ne gibi önlemler alınmalıdır? Almamız gereken önlemleri nedenleriyle birlikte aşağıdaki tabloya yazınız.

önlem                                          nedeni

  • ağaçlandırma yapılmalı çünkü bitki örtüsü toprağı erozyondan korur.
  • eğimli arazi eğime dik sürülmeli çünkü toprağın kayması azalır.
  • meralar aşırı otlatılmamalı çünkü  ot toprağı erozyondan korur.
  • nöbetleşe dikim yapılmalı çünkü toprak verimliliği azalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.