7. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

5. sınıf  7. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ve bulmacadaki ilgili kutucuklara uygun
sözcükleri örnekteki gibi yazalım.
1. Taş ve kaya parçalarına KAYAÇ  denir.
2. Yer kabuğunun oluşum zamanlarında yaşamış canlıların zamanımıza kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına ve izlere FOSİL denir.
3. Fosillerle ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına PALEONTOLOG  denir.
4. Toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınması ve taşınması olayına EROZYON denir.
5. Yer altı sularının yeryüzüne kendiliğinden çıktığı yere KAYNAK denir.
6. Yer altı sularının yeryüzüne çıkmasını sağlayan kuyulara ARTEZYEN  denir.
7. Sıcak su kaynakları üzerine kurulan hamam ve tesislere  KAPLICA denir.
8. TRAVERTEN bir doğal anıt örneğidir.
9. Yeryüzünde uzun süreçte DOĞAL ANIT meydana gelir.
10. Ekonomik değeri olan kayaçlara MADEN adı verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.