7.Ünite KÜRESEL BAĞLANTILAR, Kendimi Değerlendiriyorum Boşluk doldurma, çoktan seçmeli.

5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite KÜRESEL BAĞLANTILAR, Kendimi Değerlendiriyorum sorularından birisi.  Soru şu şekilde:

  • Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

1.Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ithalat adı verilir.

2.İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere turizm denir?

3.UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan biridir.

4.Ortak miras geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.

5.Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ihracat denir.

  • Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1)‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

C.üretimin yavaşlamasını sağlar

2)Yaşar Kemal İnce Memed, Maksim Gorki Ana, Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?

C.Edebiyat

3)Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B.Ulaşım araçlarının artması

4)İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?

C.İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.

5)Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I.Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II.Ön yargıların ortadan kalkması

III.Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

D.I,II ve III

6)Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?

B.İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir