7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Kendim Değerlendiriyorum, meb, sayfa 119

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Kendim Değerlendiriyorum sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. ”Birinci Dünya Savaşı’na katılan Almanya ve İtalya yeni sömürgeler elde etmek isterken… ” Yukarıdaki bilgilere göre Birinci Dünya Savaşı’nın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sömürgecilik rekabeti

2. Aşağıda sanayi inkılabı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

B) İnsanların refah seviyesi düşmüştür.

3. ”İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım etmek amacıyla Çanakkale Cephesini açmıştır. Mustafa Kemal’in Çanakkale’de bulunması itilaf devletleri açısından tarihin en acı darbelerinden biri olmuştur.” Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

D) Osmanlı Devleti savaş dışı bırakılmıştır.

4. Osmanlı devleti birinci dünya savaşında kendi toprakları dışında müttefiklere yardım amacıyla savaştığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

C) Romanya Cephesi

5. Yukarıda yer alan durumlardan hangisi veya hangileri savaştan yenik çıkan devletlerin toprak kaybettiğinin bir göstergesidir.

C) I ve III

6. UNESCO tarafından hazırlanan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne …” bu çalışmaların aşağıdaki amaçlardan hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?

C) Ulusların geleneksel kültürlerinin yaşatılması

7. Mehmet bu sorunu çözmek amacıyla afiş hazırlayıp arkadaşlarına ve komşularına dağıtıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu afişlerden birisi olamaz?

B) Daha fazla ürün almak için kimyasal gübre kullanımını arttıralım.

8.  Aşağıdakilerden hangisi insanlığı tehdit eden küresel sorunlardan biri değildir?

A) Trafik kazaları

9. İnsanlığın ortak mirası korunmazsa aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkar?

C) İnsanlığın ortak mirasının zenginleşmesi zorlaşır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.