7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirme doğru yanlış etkinliği

7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için verilen 7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirme etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan yargıların doğrularını boş bırakılan yerlere yazınız.

1.(Y) Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı’nda son olarak Irak Cephesi’nde görev aldı.

Mustafa Kemal son olarak Filistin – Suriye Cephesi’nde görev aldı.

2.(D) I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.

3.(D)  Önlem alınmazsa küresel sorunlar insanlığın felaketi olabilir.

4.(D) Uluslararası örgütler küresel sorunlara çözüm getirmek için kurulmuşlardır.

5.(Y) Dünya Sağlık Örgütünün İngilizce kısa adı IMF’dir.

Dünya Sağlık Örgütünün İngilizce kısa adı WHO.

6.(D) Atık pil toplayarak çevre kirliliği sorununun çözümüne bireysel katkı sağlamış oluruz.

7.(Y) UNESCO sadece soyut olmayan kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

UNESCO soyut ve soyut olmayan kültürel mirası korumak ve yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

  • Aşağıda yer alan küresel sorunlar ile bu sorunların çözümü için çalışmak amacıyla kurulan uluslararası kuruluşları eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan kuruluşu belirleyiniz.

1.Açlık e) FAO

2.Çocuk hakları b) UNICEF

3.Salgın hastalıklar d) WHO

4.İnsan hakları c) ILO

5.İnsanlığın ortak mirası a) UNESCO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.