7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirmesi, meb, sayfa 186

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

1. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden biri değildir?

A) Çarlık Rusya’sının yıkılması

2. Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı devletini kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

B) Osmanlı Devletinden teknik olarak yararlanmak

3. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını engellemek amacıyla açılmasını sağladığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

C) Kanal Cephesi

4. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Rusya’daki yeni rejimi yıkmak

5. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

D) Dünya barışının sağlanması

6. ”Dünyada geniş alanları etkileyen doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, savaş, açlık, yoksulluk gibi olaylara küresel sorun adı verilmektedir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorunlardan biri olarak gösterilebilir?

C) Temiz su kaynaklarının azalması

7. Aşağıda verilen küresel sorun ve bu sorunla ilişkili uluslararası kuruluş eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

D) Çevre kirliliği- Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı

8. Yukarıdaki üç arkadaş aşağıda verilen çevre sorunlarından öncelikle hangisine yönelik çözüm önerisinde bulunmaktadırlar?

D) Atıkların geri dönüşümü

9. ”İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık…” Metne göre, uygarlığı gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Topluluklar arası bilgi alışverişi

10. Zeugma Antik Kenti’nin “sit alanı” ilan edilerek koruma altına alınması, ortak mirası koruma yollarından hangisine örnek olabilir?

C) Yasal düzenlemeler

11. ”İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını…” Atatürk yukarıdaki düşüncesinde, aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir?

B) İnsan sevgisini

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.