7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirmesi, meb, sayfa 186,doğru yanlış

7.sınıf Sosyal Bilgiler MEB dersi için verilen  7. Ünite Ülkeler Arası Köprüler Ünite Değerlendirmesi sorularından birisi. Soru şu şekilde:

Aşağıdaki bilgilerin doğru ya da olduğunu cümlenin başındaki kutuya doğru (D), yanlış (Y) şeklinde işaretleyiniz.

1. (Y) Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu yıllarda Osmanlı Devleti’nin padişahı II. Abdülhamit idi.

– Birinci Dünya Savaşı’nın olduğu yıllarda V. Mehmet Reşat padişahtır.

2. (Y) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda Hicaz ve Yemen’i geri almak amacıyla Fransa’ya karşı Kanal Cephesini açtı.

– Kanal Cephesi, Mısır ve Süveyş Kanalı’nı geri alarak İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek için açılmıştır.

3. (D) Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler içerisinde başarılı olduğu tek cephe Çanakkale Cephesi’dir.

4. (Y) Birinci Dünya Savaşı ittifak devletlerinin galibiyeti ile sona ermiştir.

– Birinci Dünya Savaşı itilaf devletleri kazanmıştır.

5. (D) Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkeler arası sorunların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi için Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

  •  Aşağıdaki kutuların içerisinde verilen kelimeleri cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız.

1. Avrupada sanayileşmesini tamamlayan ülkelerde hammadde ve pazar arayışına gidiler

2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti tarafından açılan ilk cephe Kafkas Cephesidir.

3. Anafartalar grup komutanı olarak Çanakkale cephesinde görev yapan Mustafa Kemal savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.