8.sınıf 6. ünite ölçme ve değerlendirme çalışmaları

C. Aşağıda saf bir maddenin 1 g’ına ait ısınma grafiği verilmiştir. Grafikte ısı ve sıcaklık değerleri
harflerle gösterilmiştir. Bu harfleri kullanarak aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde
tamamlayınız.
1. Maddenin erime sıcaklığı   a °C’tur.
2. Maddenin kaynama sıcaklığı ..b  °C’tur.
3. Maddenin erime ısısı .(l-k)  J’dür.
4. Maddenin buharlaşma ısısı …(n-m) J’dür.
5. Madde 0 °C’ta .katı  hâldedir.
6. Madde 100 °C’ta .sıvı  hâldedir.
7. Maddenin .buharlaşma ısısı, .erime. ısısından büyüktür.
8. Maddenin donma sıcaklığı .a °C’tur.
9. Maddenin yoğunlaşma sıcaklığı .b. °C’tur.
10. Bu maddenin sıvı hâldeki özısısı daha büyük olsaydı (m-l) farkı daha .büyük  olurdu.
11. Bu madde 10 g olsaydı (l-k) farkı daha büyük  olurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.