8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Cevapları

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (D) Periyodik cetvelde benzer özelliklere sahip maddeler aynı grupta yer alır.
 2. (D) Birinci periyottaki elementlerin birer katmanı vardır.
 3. (Y) Elektrik iletkenliği, metal ve ametallerin ortak özelliğidir.
 4. (D) Elektronların ortak kullanımı sonucu oluşan kimyasal bağ, kovalent bağdır.
 5. (Y) Bazların sulu çözeltileri ekşidir.
 6. (Y) Asitleri, zararlarından korunmak için çelik kaplarda saklamaiıyız.
 7. (Y) Kimyasal tepkimeler sonucunda her zaman sadece bağ oluşumu gözlenir.
 8. (D) Asit-baz tepkimelerinin diğer adı da nötrleşme tepkimeleridir.
 9. (D) Türkiye’de kimya endüstrisi alanında ithalat, ihracattan fazladır.
 10. (D) Türkiye’de kimya endüstrisi son yüzyılda ortaya çıkmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Periyodik cetveldeki satırlara periyot sütunlara grup denir.
 2. Günümüzde kullandığımız periyodik tablo mendeleyev isimli bilim insanının oluşturduğu
 3. Doğada kararlı hâlde bulunan soygazlar hiçbir atomla kimyasal bağ yapmaz.
 4. Elektron alışverişine dayalı kimyasal bağa iyonik bağ denir.
 5. pH değeri 4 olan maddeler asidik maddelerdir.
 6. Temas edildiğinde ele kayganlık hissi veren maddeler bazik özelliktedir.
 7. Bir maddenin oksijen gazı ile meydana getirdiği tepkimelere yanma tepkimeleri denir.
 8. Kimyasal tepkimede, tepkimeye giren ve oluşan ürünlerin kütlesi değişmez.
 9. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği kimyasal ürün mineral yakıtlardır.
 10. Asit-baz tepkimelerine nötürleşme tepkimeleri de denir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.