8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 4. Ünite Işık ve Ses Cevapları (sayfa 112)

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 4. Ünite Işık ve Ses Cevapları

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (Y) Işık, ortam değiştirince her zaman yön ve doğrultusu değişir.
 2. (Y) İnce kenarlı mercekler ışığı dağıtarak kırar.
 3. (Y) Kalın kenarlı merceklerde odak noktası oluşmaz.
 4. (D) Su dolu bir şişe ince kenarlı bir mercek gibi davranır.
 5. (D) Mikroskopların yapısında mercekler bulunur.
 6. (D) Sesin ışıktan daha yavaş olduğunu şimşek oluşumu esnasında gözlemleyebiliriz.
 7. (D) Ses, tanecikli ortamda iletilir.
 8. (Y) Ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşmez.
 9. (D) Kuru otlar üzerindeki boş bir cam şişe, orman yangını oluşturabilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Işığın farklı bir ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirmesine kırılma denir.
 2. Işığı bir noktaya toplayacak şekilde kıran merceklere ince kenarlı denir.
 3. Asal eksene paralel gelen ışınların ince kenarlı mercekte kırıldıktan sonra asal ekseni kestiği noktaya odak noktası denir.
 4. Merceklerin kullanıldığı araçlara örnek olarak kamera verilebilir.
 5. Sesin sürati  sıvı ortamda gaz ortamına göre daha fazladır.
 6. Sesin yayılması için maddesel ortam gereklidir.
 7. Şiddetli gürültüde camların kırılması ses enerjisinin mekanik enerjiye dönüştüğünü gösterir.
 8. Odak noktası kalın kenarlı merceklerde ışığın merceğe geldiği tarafta oluşur.

C. Aşağıda farklı ortamlara alt resimler ve bazı araç resimleri verilmiştir. Soruların yanındaki noktalı yerlere tabloda verilen numaraları uygun şekilde yazınız.

 1. Işık hangi ortamlarda yayılır?  1, 2, 3, 4, 5, 7
 2. Ses hangi ortamlarda yayılır? 2, 5, 8, 9
 3. Işık hangi ortamlar arasında kırılmaya uğrar?  1, 2, 3, 4, 5, 7
 4. Sesi başka bir enerjiye dönüştüren araç hangisidir?  6
 5. Işığın dağılmasını sağlayan mercek hangisidir?  1
 6. Işığın bir noktaya toplanmasını sağlayan mercek hangisidir? 4, 7

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.