8. Tema Güzel Sanatlar, Tema Değerlendirme Çalışmaları çoktan seçmeli soruları

4.sınıf Türkçe dersi için verilen 8. Tema Güzel Sanatlar 8. Tema Değerlendirme Çalışmaları etkinlik sorularından birisi. Soru şu şekilde;

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “erimek” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A)Tavayı yanan ocağa koyup yağı eritti.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) farklı bir amaç için kullanılmıştır?

C)10’uncu yılımızda da sizleri aramızda görmek isteriz.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısa çizgi (-) yanlış yerde kullanılmıştır?

C)Her mücadelenin inişli – çıkışlı bir yolu vardır.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir abartma söz konusu değildir?

D)Onların düşünce dünyalarını hiç anlayamadım.

14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

B)Sanatçıya değer verilmediği için toplum ilerleyememiştir.

15.Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)basamak – merdiven

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.