8. ünite öğrendiklerimizi değerlendirelim? 1. BÖLÜM

6. sınıf 8. ünite öğrendiklerimizi değerlendirelim?

Aşağıdaki kavramları verilen cümleler ile eşleştirelim. Eşleştirme sonuçlarımızı parantez içerisine yazalım.
(C ) 1 Küreye benzer

( G) 2 Dünya

(D ) 3 Ay

(B ) 4 Güneş

(E ) 5 Geoit

A Dünya’nın şeklinin girintili-çıkıntılı olması

B Dünya’nın ısı ve ışık kaynağı

C Güneş ve Ay’ın şekli

D Dünya’ya en yakın gök cismi

E Dünya’nın şeklinin özel adı
F Güneş’in Dünya’dan büyük olması
G Canlı yaşamının olduğu tek gezegen
H Cisimlerin uzaklaştıkça büyüklüklerinin farklı görünmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.