“Adalet bir gün herkese lazım olur.” sözünü açıklayınız.

  • “Adalet bir gün herkese lazım olur.” sözünü adaletin fert ve toplum için gerekliliğini düşünerek yorumlayınız.

Adalet: Hakka uygun olanını yapma, doğru olanı yapmadır. İnsanlar hangi konumda olurlarsa olsunlar eşit haklara sahiptirler. Kişi kendi hakkını korurken başkalarını haklarına da riayet etmelidir.

Adalet; bireylerin haklarını, aile ve toplum hayatındaki  düzeni sağlar, huzuru korur. İnsanların birbirlerine  güven duymalarını sağlar. Bundan dolayı insanlar arasındaki iletişimin iyi ve sağlıklı olması, toplumun barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için adil davranılmalıdır. Adalete uyulmaması durumunda  ise haksızlıklar ve zulüm artar. Bu durum toplumda kargaşaya, huzursuzluğa yol açar ve  insanlar arasında güvensizlik oluşturur. Dinimiz  insanların haklarını korumayı  barış, huzur, güven içinde yaşamayı esas alarak,  adaletli davranılmasını ister.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.